©EngieElectrabel

Voorstanders

Een grote meerderheid van de Belgen is voorstander van een langdurige exploitatie van de bestaande kerncentrales – in een land dat besloten heeft het grootste deel van zijn reactorenpark tegen 2025 te sluiten. Uit de peiling blijkt dat 69% van de Belgen instemt met het besluit van de regering van maart 2022 om de twee nieuwste kerncentrales, Doel-4 en Tihange-3, nog tien jaar na 2025 in bedrijf te houden. Volgens de in maart gehouden enquête was 58% van de respondenten voorstander van een verlenging van de exploitatieduur van alle zeven eenheden van de Belgische vloot aan reactoren, waarvan er twee – Doel-3 en Tihange-2 – al zijn stilgelegd, wat het aantal in bedrijf zijnde eenheden op vijf brengt. Op de vraag of België moet investeren in nieuwe nucleaire opwekkingscapaciteit antwoordde 57% van de deelnemers positief.

Foto ©Engie Electrabel

Betrouwbare energie

Volgens Le Soir is de goedkeuring voor de verlenging van de levensduur van Doel-4 en Tihange-3 afkomstig van aanhangers van alle partijen van het politieke spectrum, inclusief de groene, zij het in “mindere mate”. In januari bereikte België een akkoord met het nutsbedrijf en de nucleaire exploitant Engie om de levensduur van de reactoren Doel-4 en Tihange-3 te verlengen. Het plan om ze in 2025 uit bedrijf te nemen werd ongedaan gemaakt, omdat België naar manieren zocht om een betrouwbare energievoorziening te waarborgen in het licht van de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Doel-4 en Tihange-3, beide drukwaterreactoren van 1.038 MW, zijn de nieuwste in de Belgische vloot en zijn in 1985 in bedrijf genomen. Er zijn vijf reactoren in commercieel bedrijf in België: Doel-1,-2, en -4 in de noordelijke provincie Antwerpen, en Tihange-1 en 3 in de oostelijke provincie Luik. Tihange-2 werd gesloten in februari 2023, na de sluiting van Doel-3 in september 2022.

Stroomtekort

Een Belgische federale wet van 2003 verplichtte tot de geleidelijke stopzetting van alle nucleaire elektriciteitsopwekking in het land. De wet werd in 2013 en 2015 gewijzigd om de drie oudste reactoren – Tihange-1, Doel-1 en Doel-2 – tot 2025 operationeel te houden. De huidige coalitieregering, die eind 2021 werd gevormd, had plannen bevestigd om de bestaande reactoren tegen 2025 geleidelijk buiten bedrijf te stellen, maar hield de optie open om de levensduur van twee reactoren te verlengen om de energievoorziening te garanderen. Bezorgdheid over de energievoorziening na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 dwong de regering de exploitatie van Doel-4 en Tihange-3 te verlengen, ondanks waarschuwingen van de nationale netbeheerder voor stroomtekorten na 2025 bij afwezigheid van kernenergie. In februari werd in de pers gemeld dat de regering met Engie sprak over het mogelijk in bedrijf houden van de centrales Doel-1, Doel-2 en Tihange-1 tot 2027, maar tot op heden is er geen vooruitgang geboekt. In de loop van 2022 bleek uit verschillende opiniepeilingen in België dat er steeds meer steun komt voor de verdere exploitatie van de kerncentrales in het land, die ongeveer de helft van de elektriciteit leveren.

Behoefte aan duidelijkheid

Het in Brussel gevestigde Belgian Nuclear Forum, dat de Belgische kernenergiesector vertegenwoordigt, heeft aangedrongen op de intrekking van de wet op de geleidelijke afschaffing van kernenergie van 2003. “De nucleaire industrie heeft dringend behoefte aan een duidelijk, ambitieus en stabiel regelgevingskader”, verklaarde Serge Dauby, directeur van het Forum, in een verklaring aan de media. “Deze ontwikkeling is essentieel zodat de nodige investeringen tijdig kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd,” zei hij, verwijzend naar de tijd en het geld dat nodig is voor de technische voorbereiding die de exploitanten moeten doen om de kerncentrales ook na 2025 te kunnen exploiteren. Eerder dit jaar zei het Forum dat “alleen politieke en geen technische argumenten” ten grondslag liggen aan de sluiting van reactoren na 40 jaar exploitatie.

foto: ©Belgisch Nucleair Forum