Wereldtop

België behoort tot de wereldtop in het domein van nucleaire geneeskunde. En dat heeft het te danken aan het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE). Samen verzorgen zij een kwart van de wereldwijde productie van medische radio-isotopen. Dat zijn radioactieve deeltjes waarmee kankers, hartaandoeningen en andere ziekten opgespoord en/of behandeld kunnen worden. “We produceren intussen meer dan vijftig jaar en betekenen dus al vijf decennia een wereld van verschil voor miljoenen patiënten. Om die maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen, moest er een structurele oplossing komen voor de radioactieve restanten die na het productieproces overblijven”, aldus Erich Kollegger, CEO van IRE. Met het RECUMO-project kwam eind 2018 die structurele oplossing uit de bus.

Foto ©SCK CEN

Circulaire economie

Concreet zal het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN de radioactieve restanten omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren. Doel is om daaruit uranium te recupereren, opdat het hoogwaardige materiaal opnieuw ingezet kan worden. “We geven die radioactieve restanten met andere woorden een tweede leven. Ze worden opnieuw een herbruikbare grondstof: ze kunnen dienen als brandstof voor onderzoeksreactoren of als zogenaamde ‘targets’ voor de productie van radio-isotopen”, illustreert een trotse Peter Baeten, directeur-generaal van SCK CEN. Zo verzekert RECUMO wereldwijd de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen. Voordat de eerste restanten hun zuiveringskuur krijgen, moet de installatie nog gebouwd worden. In maart 2022 gaven de bevoegde instanties officieel groen licht. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verstrekte de oprichtings- en exploitatievergunning, het Vlaams Gewest de omgevingsvergunning. Nu – nog geen jaar later – ploegen beide projectpartners de eerste spade in de grond.

foto ©SCK CEN

Spitstechnologie

“We zijn getuige van een historisch moment voor IRE, SCK CEN en België. We zijn het enige land in Europa dat over zo’n unieke installatie zal beschikken”, vertelt Erich Kollegger (IRE). Volgens de planning is de oplevering van de installatie voorzien voor 2025. Kort daarna zal SCK CEN de installatie in gebruik nemen en restanten beginnen zuiveren. Het zal zowel de huidige als toekomstige restanten verwerken, die bij de productie tot 2038 ontstaan. Die restanten zijn afkomstig van de site van IRE in Fleurus. RECUMO maakt voor het zuiveringsproces gebruik van spitstechnologie op het domein van radiochemie. Het is niet de eerste keer dat SCK CEN de techniek toepast. In de jaren ‘80 werd de techniek al op laboratoriumschaal uitgevoerd. Nu hebben IRE en SCK CEN de techniek verfijnd, geoptimaliseerd en op punt gesteld. “We zijn trots op onze medewerkers van 1988 en van nu. Anno 1988 hebben onze medewerkers het pad naar die techniek geëffend. Anno 2020 kunnen we ze op semi-industriële schaal toepassen”, besluit Peter Baeten (SCK CEN).

Foto: SCK CEN

Toeziend oog 

Het RECUMO-project van SCK CEN-IRE wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Euratom en de Verenigde Staten. Zij leggen nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleren op de strikte naleving ervan.