Artist impression van de nieuwe PALLAS-reactor op de Energy and Health campus in Petten. Copyright illustratie PALLAS | ICHOS.  

Bertholt Leeftink, CEO van NRG|PALLAS: “Dit besluit is een bevestiging dat de PALLAS-reactor van strategisch belang is voor Nederland en voor Europa. De leveringszekerheid van medische isotopen voor de nucleaire geneeskunde wordt verstevigd. Voor patiënten betekent het een snellere toegang tot innovatieve (kanker-)behandelingen.”

“Op de wereldmarkt voor medische isotopen en nucleair technologisch onderzoek heeft Nederland een sterke positie. Dit besluit stelt ons in staat deze positie uit te bouwen. Voor de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur is de PALLAS-reactor bovendien van essentieel belang. Hiermee wordt hoogwaardige kennis en werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland blijft behouden.”

Peter Dijk, programmadirecteur PALLAS: “Dit is enorm goed nieuws, waar wij erg blij mee zijn. Het team heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de PALLAS-reactor. Met dit besluit kunnen we verder met de voorbereidende werkzaamheden en het aantrekken van een partij die gaat zorgen voor de uiteindelijke realisatie van de nieuwbouw.”

 

 

NRG|PALLAS bereidt zich voor op de toekomst

Het gebruik van nucleaire medicijnen is sterk in opkomst, met name voor nieuwe therapieën. Jaarlijks vinden in Europa circa 200.000 patiëntbehandelingen plaats met therapeutische isotopen. Dit aantal zal naar verwachting jaarlijks met 8 procent toenemen. Gerichte en gepersonaliseerde therapieën zijn zeer veelbelovend omdat ze veel preciezer kunnen worden ingezet dan traditionele behandelingen. Deze innovatieve aanpak kent minder schadelijke bijwerkingen, is effectiever en minder belastend voor de patiënt.

De nieuwe PALLAS-reactor is tevens nodig voor nucleair-technologisch onderzoek én voor de instandhouding van de nucleaire kennisinfrastructuur. NRG|PALLAS is gespecialiseerd in kennis op het gebied van stralingsbescherming, nucleaire veiligheid, radioactief afval en energietechnologie.

Energy & Health Campus

De nieuwe PALLAS-reactor wordt gevestigd op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten. De EHC telt ruim 1600 medewerkers, verdeeld over verschillende bedrijven. Om de innovatiekracht en de productiecapaciteit voor medische isotopen te behouden en te verhogen wordt er in Petten ook gewerkt aan de realisatie van de productiefaciliteit Nuclear Health Centre. Daarnaast bouwt NRG|PALLAS het FIELD-LAB, hierin wordt samengewerkt met UMC’s en partners uit de farmaceutische industrie naar nieuwe toepassingen van nucleaire geneesmiddelen.

Prinsjesdag 2023

De minister heeft de Kamer is op Prinsjesdag 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van het PALLAS-project. De bouw van de reactor kan definitief worden voortgezet als het Parlement (1e en 2e kamer) geen bezwaar maakt tegen het oprichten van een nieuw staatsbedrijf en als de Europese Commissie de publieke investering in de reactor goedkeurt. De brief is hier na te lezen.