Beeld: ©ANVS – Filip Vanhavere, lid Raad van Advies ANVS sinds 21 oktober 2023

Frisse blik op de Nederlandse praktijk

In het dagelijks leven werkt Vanhavere als specialist stralingsbescherming en dosimetrie bij het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie SCK CEN. Ook is hij docent aan de faculteit Geneeskunde van Katholieke Universiteit Leuven, België. Dankzij zijn jarenlange ervaring met stralingsbescherming is hij een aanwinst voor de adviesraad van de ANVS. Als lid zal hij zijn deskundige blik geven op de gang van zaken in Nederland. En dat is een blik die de ANVS alleen maar kan helpen om verder te verbeteren. Mensen beschermen tegen straling is tenslotte een van onze belangrijkste taken.

Internationaal van elkaar leren

“Een speerpunt van de ANVS is blijvend verbeteren,” vertelt ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis. “Daarbij hoort dat je blijft leren. En juist daarvoor zijn goede banden met experts uit binnen- en buitenland belangrijk. We zijn dan ook verheugd dat Filip zich bij onze Raad van Advies voegt. Natuurlijk door zijn kennis van theorie en praktijk. Maar ook omdat hij een schakel is in een groeiende internationale samenwerking.” Vanhavere is namelijk niet alleen een Vlaamse hoofddocent en specialist, maar ook voorzitter bij Eurados. Dit Europese netwerk van 83 instituten stuurt op een internationale samenwerking voor stralingsbescherming. En jaagt gezamenlijk onderzoek aan.

Wijze, onafhankelijke raad

Vanhavere: “Ik ben nog maar net begonnen. Maar ik kan alvast zeggen dat ik zin heb om bij te dragen aan het werk en de ontwikkeling van de ANVS. Zeker met alles wat er speelt in Nederland, van kabinetsplannen voor kerncentrales tot nieuwe technieken.”

Vanhavere versterkt de raad van advies met verschillende kennisgebieden. Hij adviseert vanuit zijn kijk op stralingsbescherming, waar andere leden bijvoorbeeld advies geven over nucleaire veiligheid of cybersecurity. Deze raad is onafhankelijk: zijn advies zorgt voor goede en waardevolle gesprekken binnen de ANVS.