Artist impression van een stroomschip van Seaborg – Credit: ©Seaborg

Pertamina NRE, een dochteronderneming van PT Pertamina (Persero), het grootste energiebedrijf van Indonesië en Seaborg zullen de beoordeling gebruiken om een eerste project op te zetten waarbij de commerciële inzet van de CMSR Power Barge haalbaar en commercieel levensvatbaar is. Op basis van de resultaten van het eerste project zullen mogelijke vervolgprojecten worden overwogen. De energie zou kunnen worden gebruikt om stroom te leveren aan het elektriciteitsnet, rechtstreeks aan de industrie of voor de productie van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, ammoniak en methanol.

Op basis van de resultaten van de studies zal verdere samenwerking worden overwogen, zoals de ontwikkeling en inzet van een CMSR Power Barge met een capaciteit tussen 200 MWe en 800 MWe. “Hoewel de economische aspecten nog moeten worden afgerond, zou er naar schatting een investering van USD 1 tot USD 3 miljard nodig zijn, wat zou leiden tot een aanzienlijke bijdrage aan de CO2-reductie van de Indonesische regering om haar netto nul-ambities te verwezenlijken en tot andere potentiële economische multiplicatoren,” aldus Seaborg.

Seaborg voegde eraan toe dat zodra het project investeringsrijp is, beide partijen van plan zijn om buitenlandse directe investeringen aan te trekken om het project te realiseren. Seaborg ontwerpt modulaire CMSR-krachtschepen met twee tot acht CMSR’s van 100 MWe, met een operationele levensduur van 24 jaar. In plaats van vaste splijtstofstaven die constant gekoeld moeten worden, wordt de splijtstof van de CMSR gemengd in een vloeibaar zout dat fungeert als koelmiddel. Het laagverrijkte fluoridebrandstofzout is echter nog niet commercieel verkrijgbaar, dus kondigde Seaborg onlangs aan dat de eerste stroomschepen zullen worden gevoed met laagverrijkt uranium (LEU). In juli ondertekende Seaborg een intentieverklaring met Norsk Kjernekraft om de inzet van Seaborg’s CMSR in Noorwegen te onderzoeken. Het Noorse bedrijf wil in Noorwegen kleine modulaire kerncentrales bouwen, bezitten en exploiteren in samenwerking met de energie-intensieve industrie.

Vorige maand ondertekende Seaborg een intentieverklaring met Kepco Nuclear Fuel en GS Engineering & Construction om samen de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling van een LEU-brandstofzoutproductiefaciliteit in Zuid-Korea. In april 2022 ondertekenden Samsung Heavy Industries (SHI) en Seaborg een memorandum van overeenstemming voor de productie en verkoop van kant-en-klare energiecentrales waarin de expertise van SHI op het gebied van scheepsbouw en de CMSR van Seaborg worden gecombineerd. Het memorandum had ook betrekking op de ontwikkeling van installaties voor de productie van waterstof en ammoniak.