Foto: Kerncentrale Borssele – Fotocredit: © EPZ

Diverse onderhoudsactiviteiten

De splijtstofwissel is een geschikt moment om ook gepland onderhoud en onderzoek aan de centrale uit te voeren. Dat gebeurt ieder jaar. Deze keer gaat het naast het wisselen van de brandstofelementen bijvoorbeeld ook om het schoonmaken van leidingen en het vervangen van een aantal onderdelen. Ook worden belangrijke gedeeltes van de reactor onderzocht, zoals de stroomgenerator. Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, daarom wordt jaarlijks ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen.

Naast het wisselen van de splijtstofelementen worden diverse onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Het gaat om standaard werkzaamheden, zoals het wisselen en reshuffelen van brandstofelementen, het reinigen van leidingen, het reviseren van afsluiters, pompen en aandrijvingen en de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Ook worden periodieke testen uitgevoerd die aantonen dat de installaties naar behoren functioneren en worden inspecties gedaan die alleen mogelijk zijn als het reactorvat is geopend, zoals inspectie van de splijtstofelementen.

Daarnaast voert EPZ een aantal bijzondere werkzaamheden uit, zoals het inwendig inspecteren van de generator, het inspecteren van de toevoerleiding van de noodkoelleiding en het uitvoeren van onderhoud aan onderdelen van zowel het stoomsysteem als het watersysteem in het conventionele deel van de centrale. In relatief korte tijd is er dus veel onderhoud, zodat de kerncentrale tijdens de rest van het jaar zo veel mogelijk actief kan zijn.

600 extra medewerkers

Naast de eigen EPZ medewerkers werken er tijdens een splijtstofwisselperiode extra mensen op het terrein. Voor de komende splijtstofwissel gaat het om ongeveer 600 extra medewerkers. Plantmanager Marco Muilenburg: “Elk jaar verbinden we een thema aan onze splijtstofwissel. Dit jaar is dat: Samen excelleren. Daaronder verstaan we: samen met onze leveranciers  een veilige en succesvolle splijtstofwissel uitvoeren en alle overige werkzaamheden die nodig zijn om kerncentrale Borssele na de SW weer veilig en betrouwbaar te laten draaien.” Naar verwachting is de kerncentrale zo’n drie weken uit bedrijf.

Toezicht door de ANVS

De ANVS houdt altijd toezicht op de veiligheid van de kerncentrale Borssele, in het belang van mens en milieu. Dat gebeurt ook tijdens de splijtstofwissel en het onderhoud. Zo zijn de geplande vervangingen voorgelegd aan de inspecteurs van de ANVS. Daarnaast zijn er de komende weken bijna elke dag inspecteurs van de ANVS bij de kerncentrale aanwezig. Zij letten daarbij op de nucleaire veiligheid en op stralingsbescherming.