Graafwerkzaamheden in Kerkrade – Fotocredit: ©ANVS

Aanleiding was een melding bij gemeente Kerkrade

De aanleiding voor het grondonderzoek was een melding bij de gemeente Kerkrade. Op het terrein stond vroeger het bedrijf Medtronic. Volgens een melder zouden de batterijen begraven zijn in een betonnen put. De onderzoekers hebben deze put in beschermende kleding afgegraven en steeds gemeten of er radioactiviteit was. Zij hebben niets gevonden. De batterijen liggen ook niet op een andere plek begraven. De melder sprak heel specifiek over een put in het terrein. De omwonenden van het terrein en de bedrijven in de omgeving zijn per brief en email geïnformeerd over de graafwerkzaamheden en de mogelijke aanwezigheid van radioactieve stoffen. Zij zijn ook weer geïnformeerd over de afloop.