Doorsnede van aardlagen niet op schaal – Credit afbeelding: ©Deep Isolation.

Opname in corrosiebestendige containers

Het doel van de studie was de NDA te voorzien van informatie die haar in staat stelt de potentiële geschiktheid te beoordelen van Deep Isolations gerichte boorgatoplossing voor elementen van de Britse radioactieve afvalinventaris. De oplossing van Deep Isolation voor het beheer van gebruikte kernsplijtstof en hoogradioactief afval is dat het wordt opnomen in corrosiebestendige containers die op hun beurt in diepe horizontale boorgaten geplaatst worden. De technologie maakt gebruik van bestaande technologie voor horizontaal gericht boren. Het afval kan na een bepaalde tijdsduur worden teruggehaald of permanent worden vastgezet. In 2019 demonstreerde Deep Isolation publiekelijk zijn concept toen het met succes een prototype kernafvalcontainers honderden meters onder de grond via een boorgat plaatste en vervolgens terughaalde.

Al het hoogradioactief afval van het VK

Uit de studie bleek dat 63 procent van het volume van de Britse Inventory for Geological Disposal (IGD) intrinsiek niet compatibel is met berging in een boorgat. Nog eens 26 procent kan in principe worden overgebracht naar diepe isolatiecontainers voor opberging via boorgaten, maar de bestaande plannen voor berging in een mijnbouwput zijn waarschijnlijk kosteneffectiever. Op basis van deze voorlopige studie blijft dus 11% van de IGD over die operationeel en commercieel geschikt is voor berging in een diepe boorput. Dit omvat al het hoogradioactief afval (High Heat Generating Waste) HHGW van het VK – goed voor 96 procent van de door de NDA voorspelde radioactiviteitsniveaus van het IGD in 2200.

De kosten variëren tussen geologische omgevingen en tussen single site en multi-site benaderingen.

Deep Isolation heeft 15 scenario’s ontwikkeld, die de geschatte, niet-gevalideerde kosten weergeven voor de verwijdering van al het HHGW van het VK. Deze beschrijven hoe de kosten variëren tussen geologische omgevingen en tussen single site en multi-site benaderingen. De scenario’s voor 100% verwijdering van HHGW laten geraamde kosten zien tussen GBP 2,98 miljard en GBP 4,45 miljard (USD 3,64 miljard en USD 5,44 miljard). Uit meer gerichte scenario’s blijkt dat alle gebruikte splijtstof van het VK kan worden verwijderd voor 1,0-1,4 miljard GBP en alle hoogactief afval voor 256-288 miljoen GBP. “Verdere werkzaamheden zijn nodig om het effect van een dergelijke aanpak op de totale kosten, baten en risico’s van de geïntegreerde afvalbeheerstrategie van het VK te evalueren”, concludeert de studie.

Het volledige artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.