Flamanville-3 ©EDF Energy

Flamanville-3, Fotocredit: ©EDF Energy

Begin november 2022 heeft de Franse ministerraad ontwerpwetgeving goedgekeurd die bedoeld is om de administratieve en bureaucratische processen te stroomlijnen die nodig zijn om nieuwe kerncentrales te bouwen. Volgens het officiële verslag van de kabinetsvergadering is het doel van het wetsontwerp om te reageren op de “urgentie van een klimaatcrisis die onze ecosystemen, onze samenlevingen en de toekomst van de jonge generaties bedreigt en, anderzijds, van een crisis van soevereiniteit en zekerheid van de energievoorziening in 2022 als gevolg van het conflict in Oekraïne.”

Op 16 november benoemde de Economische Commissie van de Senaat Daniel Gremillet tot rapporteur over het wetsvoorstel. De commissie heeft het verslag van Gremillet op 11 januari behandeld en haar tekst over het wetsvoorstel vastgesteld. In de amendementen van de commissie werd de doelstelling om het aandeel van kernenergie in de Franse elektriciteitsproductie tegen 2035 tot 50% terug te brengen, geschrapt en werden kleine modulaire reactoren (SMR’s) opgenomen in de lijst van mogelijke reactortypes en waterstofelektrolytische cellen. De Senaat is op 17 januari begonnen met de behandeling van het wetsontwerp en zal er op 24 januari over stemmen.

De wetgeving bepaalt dat in de volgende vijfjarige energiewet, die vóór 1 juli wordt verwacht, doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie worden vastgesteld en voorziet in een evaluatie die tussen nu en deze vijfjarige wet moet worden uitgevoerd over de behoeften die worden gegenereerd door de 14 door de regering genoemde EPR’s en de negen andere die door RTE zijn bestudeerd, over de situatie van de EDF-groep, de overheidsfinanciën en de elektriciteitsmarkt, de behoeften op het gebied van beroepen en vaardigheden, veiligheid en beveiliging en de splijtstofcyclus. Na de stemming in de Senaat volgende week zal het wetsontwerp ter overweging worden voorgelegd aan het Lagerhuis, de Nationale Vergadering. Het wetsvoorstel is de tegenhanger van een wetsvoorstel dat op 10 januari in eerste lezing door de Assemblée Nationale is aangenomen over de versnelling van hernieuwbare energiebronnen.

Kernenergie is goed voor bijna 75% van de Franse elektriciteitsproductie, maar de regering van de voormalige Franse president Francois Hollande kondigde in 2014 aan dat de nucleaire capaciteit zou worden beperkt tot het huidige niveau van 63,2 GWe en tegen 2025 tot 50% van de totale Franse productie. In februari kondigde president Macron aan dat de tijd rijp was voor een nucleaire renaissance in Frankrijk. Hij zei dat de exploitatie van alle bestaande reactoren moest worden verlengd zonder de veiligheid in het gedrang te brengen en onthulde een voorgesteld programma voor zes nieuwe EPR2-reactoren, met een optie voor nog eens acht EPR2-reactoren.