Fotocredit: ©ANVS

Natuurlijke radioactiviteit bij geothermie

Een geothermische installatie haalt water uit de diepe ondergrond naar boven. De installatie haalt de warmte uit dit water. Het afgekoelde water gaat daarna terug de grond in. In de installatie wordt het water gefilterd, bijvoorbeeld om zand en slib eruit te halen voordat het water verder de installatie in gaat. In de diepe ondergrond (bodem) komen al sinds het ontstaan van de aarde van nature radioactieve stoffen voor. Deze stoffen kunnen mee naar boven komen bij het oppompen van het warme water. Het gaat om lage concentraties die zich bijvoorbeeld in de filters kunnen ophopen. Door deze ophoping kan een filter of ander onderdeel van de installatie voldoende radioactief worden zodat uit voorzorg stralingsbeschermingsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld voor de mensen die er werken. Ook mag dit niet zomaar bij het afval terecht komen. Het moet dan bijvoorbeeld worden afgevoerd als radioactief afval.

Waar krijgt HVC Aardwarmte toestemming voor

Om de vergunning te krijgen, heeft HVC Aardwarmte maatregelen moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te garanderen. De vergunning geeft toestemming aan HVC Aardwarmte om radioactieve stoffen tot een bepaalde hoeveelheid in bezit te hebben. Ze mogen monsters nemen van radioactieve stoffen die zijn achtergebleven in de installatie.

Daarnaast moeten ze de radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats die aan de wettelijke eisen voldoet. Afval met radioactieve stoffen moeten ze binnen 2 jaar afvoeren naar een afvalverwerker die ze mag ontvangen.
Verder kunnen onderdelen en instrumenten besmet raken met radioactieve stoffen. Deze mogen ze maximaal 4 jaar opbergen tot ze gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf, of tot de radioactiviteit voldoende afgenomen is door verval.

Reacties op de ontwerpvergunning

Van 30 juni 2023 tot en met 11 augustus 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.