Nieuwe reactoren

De wereldwijde trend naar netto nul werpt een licht op kernenergie als een schone, veilige en volwassen bron van elektriciteitsopwekking, aldus Brookfield in zijn paper A New Dawn for Nuclear Power. Kernenergie krijgt ook meer steun van beleidsmakers en investeerders voor haar vermogen om energiezekerheid en -onafhankelijkheid te bevorderen. Deze trends leiden tot een wereldwijde druk om de levensduur van bestaande centrales te verlengen en de capaciteit ervan te verhogen, en om nieuwe reactoren te bouwen met de modernste ontwerpen en technologieën, aldus Brookfield.

De aanvaarding van kernenergie als een belangrijke factor voor het bereiken van de netto-nuldoelstellingen leidt tot een hernieuwde aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe reactoren en de waarschijnlijke verlenging van de levensduur van kerncentrales overal ter wereld. Tegelijkertijd draagt ook de combinatie van stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen, geopolitieke verschuivingen en het verlangen naar energiezekerheid en -onafhankelijkheid bij tot de hernieuwde aantrekkingskracht van kernenergie, aldus het rapport: “Dit doet denken aan de oliecrisis van de jaren zeventig, waarna 40% van de huidige operationele kerncentrales werd gebouwd.”

Beeld: artist impresseion van  toekomstige NuScale centrale

©EngieElectrabel

Geen transitie zonder kernenergie

Het rapport stelt ook vast dat kerncentrales – ondanks “aanzienlijke” aanloopkosten – vandaag de dag tot de goedkoopste elektriciteitscentrales ter wereld behoren, en merkt op dat het ook een van de veiligste technologieën voor elektriciteitsopwekking ter wereld is, dankzij de uitzonderlijk hoge regelgevings- en veiligheidsnormen van de nucleaire industrie. “Toch hebben algemene misvattingen ertoe geleid dat velen over het hoofd zien wat kernenergie allemaal te bieden heeft. Wij geloven dat kernenergie de komende decennia zal groeien omdat zij toegang biedt tot schone, veilige, betrouwbare en betaalbare energie. En gezien de technologische vooruitgang in kernreactoren die de komende jaren wordt verwacht, staat kernenergie weer volop in de belangstelling.” Brookfield Vice Chair en Head of Transition Mark Carney: “Er is geen transitie die werkt zonder kernenergie, punt uit.” De voormalige gouverneur van de Bank of England en de Bank of Canada sprak op een door Bloomberg georganiseerde Brookfield investeerdersdag. Tijdens hetzelfde evenement zei Bruce Flatt, CEO van Brookfield, dat kernenergie het enige alternatief is voor landen die geen aardgasbronnen of niet genoeg land hebben voor zonneprojecten. “Ik denk dat er een paradigmaverschuiving is, en de paradigmaverschuiving is energiezekerheid,” zei hij. Brookfield-dochter Brookfield Business Partners (BBP) kocht Westinghouse Electric Company van het Japanse Toshiba Corporation in 2018 toen het bedrijf uit een faillissementsprocedure kwam. Begin 2021 had BBP’s CEO, Cyrus Madon, gezegd dat de investeringsmaatschappij zou kunnen overwegen het bedrijf te verkopen, hoewel hij toen ook de “ongelooflijke” waarde van de Amerikaanse reactorverkoper benadrukte.