Fotocredit: ©ANVS

Natuurlijke radioactiviteit komt naar boven bij olie- en gaswinning

Heerema haalt voor andere bedrijven bijvoorbeeld oude booreilanden uit elkaar. Het bedrijf brengt dan onderdelen van het booreiland naar Nieuwdorp. Daar haalt het de bruikbare onderdelen eruit voor hergebruik. Ook maakt Heerema de radioactieve onderdelen schoon en voert ze de radioactieve stoffen af. In de diepe ondergrond zitten sinds het ontstaan van de aarde natuurlijke radioactieve stoffen. De radioactieve stoffen kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas of aardolie uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces en slaan onder andere neer in onderdelen van een mijnbouwinstallatie zoals buizen en pompen.

Voorkomen dat werknemers in aanraking komen met radioactieve stoffen

Bij het ontmantelen van een mijnbouwinstallatie kunnen radioactieve stoffen een risico opleveren. Bijvoorbeeld voor de werknemers die ermee in aanraking komen tijdens hun werk. Ook kunnen de stoffen in het milieu terecht komen. Daarom moet Heerema een vergunning hebben voor ontmantelen van een mijnbouwinstallatie. Voor het krijgen van deze vergunning heeft Heerema moeten aantonen hoe het veilig omgaan met deze radioactieve stoffen. Zo zijn voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Het bedrijf moet bijvoorbeeld de toegang beperken tot de locatie waar gewerkt wordt met radioactieve stoffen. Ook moet het persoonlijke beschermingsmiddelen geven aan werknemers die werkzaamheden uitvoeren met onderdelen waar radioactieve stoffen in kunnen zitten.

Plan voor veilig omgaan met radioactieve stoffen

Voordat ze beginnen aan ontmanteling, maken ze een plan hoe ze controleren op radioactiviteit in de installatie en hoe ze ermee omgaan. In het plan staat wie wat doet, hoe ze er veilig mee omgaan als ze radioactiviteit vinden en hoe de radioactieve stoffen worden afgevoerd. Ook hebben ze een speciaal daarvoor ingerichte locatie voor opslag van radioactieve stoffen. Verder moet er een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken zijn. Op de werkvloer is er altijd een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming aanwezig.