PALLAS-project wordt verwelkomd in de EU om een rol te spelen in de gewenste leveringszekerheid

Er bestaan zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van medische isotopen voor de diagnose en behandeling van ziekten, vanaf het moment dat de verouderde Europese onderzoeksreactoren definitief hun deuren sluiten. Dit blijkt uit een recent rapport van de Europese Commissie over therapeutische medische isotopen en uit de eerste ronde gesprekken van de speciaal gezant voor medische isotopen.

Experts verwachten dat de huidige Europese productiecapaciteit niet aan de sterk toenemende vraag naar therapeutische isotopen zal kunnen voldoen. De experts stellen dat zonder vervanging van de Europese productiecapaciteit de beschikbaarheid van medische isotopen – en daarmee belangrijke behandelingen voor de patiënt – onder druk komt te staan. De studie sluit daarmee aan op de conclusie van het kabinet dat een nieuwe Europese reactor de beste waarborg biedt voor voorzieningszekerheid van medische isotopen. Een nieuwe reactor, met bijbehorende kennisinfrastructuur, draagt bij aan de beschikbaarheid van belangrijke diagnostiek en innovatieve kankertherapieën voor Europese patiënten.

De speciaal gezant voor medische isotopen, Renée Jones-Bos, concludeert o.a. dat het PALLAS-project wordt verwelkomd in de EU om een rol te spelen in de gewenste leveringszekerheid. Niet alleen vanwege de productiecapaciteit die nodig is voor de Europese toekomstige voorzieningszekerheid, maar ook vanwege het behoud van de hoogwaardige kennisinfrastructuur in Petten e.o. voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe (kanker)therapieën. De Europese Commissie ziet PALLAS als het meest gevorderde initiatief om voorzieningszekerheid in Europa te kunnen waarborgen.

In de gesprekken met de Europese Commissie wordt onder andere gesproken over een eventuele inzet van gelden uit de EU Recovery and Resilience Facility (RRF) voor PALLAS. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over de vervolgfinanciering van PALLAS.

De kamerbrief van de Staatssecretaris staat hier.
Het EU-rapport ‘Study on sustainable and resilient supply of medical radioisotopes in the EU’ staat hier.
De terugkoppeling van speciaal gezant Jones-Bos staat hier.