Voorblad BP Energy Outlook – 2023 edition

Oorlog in Oekraïne zal het tempo van de energietransitie versnellen.

Volgens de BP Energy Outlook 2023 komen het tempo en de mate van ontkoling in de scenario’s ‘versneld’ en ‘netto nul’ in grote lijnen overeen met de scenario’s van de Intergouvernementele Werkgroep over klimaatverandering, waarin de toekomst van de mondiale energie wordt gedomineerd door vier trends: een afnemende rol voor koolwaterstoffen, snelle uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, toenemende elektrificatie en een toenemend gebruik van koolstofarme waterstof.

Volgens het rapport neemt de opwekking van kernenergie tegen 2050 met ongeveer 80 procent toe in het versnelde scenario en verdubbelt deze meer dan in het net-nul-scenario.

De investeringen in nieuwe nucleaire capaciteit zijn geconcentreerd in China – dat in beide scenario’s goed is voor 50-65% van de groei in kernenergie – ondersteund door nieuwe capaciteit in andere opkomende economieën en een verlenging van de levensduur en het opnieuw opstarten van bestaande centrales in sommige ontwikkelde economieën.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal regeringen ertoe aanzetten beleid te voeren om hun afhankelijkheid van ingevoerde energie te verminderen, aldus het rapport. Dit wordt gemodelleerd door een “veiligheidspremie” van ongeveer 30 procent toe te voegen aan de prijs van de in elke regio of land ingevoerde energie. Deze premie wordt verhoogd tot ongeveer 60 procent voor door de EU ingevoerde energie, gezien de bijzondere blootstelling van de EU aan oorlogsgerelateerde verstoringen en de noodzaak om de invoer uit Rusland snel te verminderen. “De veiligheidspremie voor ingevoerde energie verhoogt het concurrentievermogen van binnenlands geproduceerde energie, met inbegrip van hernieuwbare energie, kernenergie en waterkracht”, aldus het rapport.

Spencer Dale, hoofdeconoom van BP, zei dat de wens van landen om hun energiezekerheid te vergroten door hun afhankelijkheid van geïmporteerde energie – voornamelijk fossiele brandstoffen – te verminderen en in plaats daarvan toegang te krijgen tot meer binnenlands geproduceerde energie – waarvan een groot deel waarschijnlijk afkomstig zal zijn van hernieuwbare en andere niet-fossiele energiebronnen – suggereert dat de oorlog het tempo van de energietransitie waarschijnlijk zal versnellen.

Het originele artikel is te vinden op de website van NucNet.