Beeld: ©COVRA – De boorpalen voor het MOG zijn inmiddels allemaal aangebracht. In totaal zijn er 438 geplaatst.

Oplevering MOG in 2025

Het nieuwe opslaggebouw is voornamelijk bedoeld voor de opslag van historisch radioactief afval dat momenteel is opgeslagen op het terrein van medisch isotopenproducent NRG in Petten. Ook toekomstig ontmantelingsafval van nucleaire installaties in Nederland zal in het MOG worden geplaatst. De huidige verwerking en opslag bij COVRA is hier nog niet geschikt voor, aldus COVRA. Het nieuwe gebouw, dat is ontworpen voor de opslag van vaten radioactief afval in speciale stapelbare opslagcontainers, zal voldoende opslagcapaciteit bieden tot 2050. Het MOG meet 2.400 vierkante meter en krijgt een ompakruimte waar vaten met radioactief afval vanuit de transportcontainer in de opslagcontainer worden verpakt. Deze stapelbare opslagcontainers zullen ook worden gebruikt voor definitieve opslag. COVRA zei dat het gebouw ook geschikt zal worden gemaakt voor afval dat het momenteel ontvangt en dat in de toekomst mogelijk op een andere manier verwerkt en verpakt kan worden met het oog op berging. MOG is ontworpen voor een levensduur van minstens 100 jaar en zal uiteindelijk 4.000 kubieke meter radioactief afval kunnen herbergen. Het gebouw is zo ontworpen dat de opslagcapaciteit later gemakkelijk kan worden uitgebreid.

COVRA diende in augustus 2022 bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een aanvraag in voor een vergunningwijziging onder de Kernenergiewet om de MOG-installatie te bouwen. COVRA diende bij de vergunningaanvraag onder andere een milieueffectrapportage (MER) en een aanvulling op het veiligheidsrapport in. De ANVS verleende begin juni de vergunning voor de realisatie van het MOG. Daarnaast is ook de aanvraag voor een bouwvergunning van de gemeente Borsele verkregen. De oplevering van het nieuwe opslaggebouw, waarvan COVRA de plannen in maart 2021 bekendmaakte, wordt verwacht in 2025.

Beeld: ©COVRA
Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).