Foto: RECUMO zal herbruikbare materialen terugwinnen uit residuen van radio-isotopenproductie – Afbeelding: ©SCK-CEN

Splijtstof voor onderzoeksreactoren of targets voor de productie van radio-isotopen

Het project is een voortzetting van een reeds lang bestaand partnerschap tussen het SCK-CEN en zijn zusteronderneming, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), om bruikbaar materiaal terug te winnen uit residuen van de productie van medische radio-isotopen via het RECUMO-project (Recovery of Uranium from Mo-99 Production). Het teruggewonnen laagverrijkt uranium kan dan worden hergebruikt als splijtstof voor onderzoeksreactoren of als targets voor de productie van radio-isotopen. Volgens het SCK-CEN draagt dit bij tot de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen en worden de residuen beheerd in overeenstemming met de Belgische afvalnormen, terwijl het risico op nucleaire proliferatie wordt beperkt.

Het IRE produceert medische radio-isotopen – voornamelijk molybdeen-99 en jodium-131 – uit uraniumtargets die bestraald zijn door het SCK-CEN, dat drie onderzoeksreactoren in Mol in het noordoosten van België exploiteert. Radioactieve residuen van het productieproces werden vroeger opgeslagen op de site van het IRE in Fleurus. SCK-CEN heeft nu een bouw- en exploitatievergunning gekregen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en milieuvergunningen van het Vlaams Gewest. Dankzij deze goedkeuringen, die werden toegekend na een openbaar onderzoek, kan SCK-CEN nu starten met de bouw van de installatie in Mol waar de residuen zullen worden behandeld.

De start van de bouw is gepland voor dit najaar en de voltooiing voor 2025, aldus algemeen directeur Eric van Walle van het SCK-CEN. “Dankzij het RECUMO-project zal België zijn uitgebreide nucleaire kennis verankeren en zijn leidende positie in de productie van medische radio-isotopen versterken.” De faciliteit zal naar verwachting residuen verwerken tot 2038.

Research en publicatie door WNN.