Steriele Aedes aegypti mannetjes in een emmer klaar voor hun vrijlating op Captiva Island in Lee County, Florida. (Foto: LCMCD, VS).

Muggenbestrijdingstechnieken zijn veelbelovend voor de toekomstige preventie van door muggen overgebrachte ziekten

Aedes aegypti muggenpopulaties zijn bijzonder moeilijk te beheersen met traditionele bestrijdingstechnieken omdat het dagmuggen zijn die cryptische broedhabitats gebruiken, waardoor hun larven moeilijk te vinden en te verwijderen zijn. Cryptisch verwijst hierbij naar de term crypsis  die in de biologie wordt gebruikt voor de capaciteit van een organisme om zich te kunnen verbergen voor anderen. Bovendien worden deze muggen steeds resistenter tegen insecticiden. Het Lee County Mosquito Control District (LCMCD), gelegen in het zuidwesten van Florida, USA, heeft sinds de oprichting in 1958 gewerkt aan het verminderen van de bedreiging voor de volksgezondheid door deze muggen. Toenemende verstedelijking in combinatie met toenemende resistentie tegen insecticiden heeft geleid tot een bijna alomtegenwoordige verspreiding van Ae. aegypti door het hele district en creëerde de noodzaak voor het LCMD om alternatieve manieren te vinden om deze uitdagende soort te bestrijden.

Een nieuw proefproject met de Steriele Insecten Techniek (SIT) wordt nu gebruikt om populaties van ziektedragende muggen in Fort Myers Florida te onderdrukken. De SIT is een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode waarbij mannelijke insecten worden gesteriliseerd met behulp van straling voordat ze worden vrijgelaten om te paren met wilde vrouwtjes, wat resulteert in minder of geen nakomelingen. Het SIT-proefproject profiteert van extrabudgettaire financieringsbijdragen van het Peaceful Uses Initiative (PUI) van de IAEA. Rui Cardoso Pereira, hoofd van Insect Pest Control bij het Joint FAO/IAEA Centre of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, zegt: “De extrabudgettaire PUI-gelden die zijn bijgedragen door de Verenigde Staten zijn van groot belang geweest voor de R&D-gebaseerde verbetering van het SIT-pakket voor Aedes-muggen en de verdere overdracht naar proefprojecten in onze lidstaten”. Aedes aegypti-muggen kunnen ziekten verspreiden zoals chikungunya, dengue, gele koorts en Zika, waardoor ze een belangrijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en daarom bijdragen aan het bereiken van Sustainable Development Goal 3, goede gezondheid.

Het SIT-proefproject, dat werd gestart in de kuststad Fort Myers, is al getest op Captiva Island in Florida, ongeveer 30 mijl verderop, tijdens een succesvol proefproject tussen 2020 en 2022. Mannelijke muggen werden massaal grootgebracht en gesteriliseerd voordat ze werden vrijgelaten om te paren met wilde vrouwtjes. Op het hoogtepunt van de vrijlatingen werden ongeveer 400.000 steriele mannetjes per week vrijgelaten in Captiva Island. De orkaan Ian verwoestte zowel Captiva als Sanibel in september 2022 volledig, waardoor het onmogelijk werd om er met de auto te komen en er een einde kwam aan het proefproject. De aangerichte schade was zo groot dat LCMCD besloot dat het uitzetprogramma het beste verplaatst kon worden naar een nieuw gebied op het vasteland. Met behulp van de lessen die zijn geleerd van het proefproject op Captiva Island, verzamelde het LCMCD basisgegevens om de uitzetting van steriele mannelijke Ae. Aegypti in Fort Myers, die in februari 2024 van start ging, beter te kunnen onderbouwen. Hoewel de verhuizing naar dit nieuwe gebied eerder plaatsvond dan aanvankelijk gepland, heeft het pilotproject op Captiva Island het LCMCD in staat gesteld om SIT te valideren als onderdeel van een geïntegreerd muggenbeheer voor de County. Door gebruik te maken van de kennis die is opgedaan bij het grootbrengen, uitzetten en veldwerk hoopt het LCMCD soortgelijke succesvolle resultaten te behalen in Fort Myers en verlichting en bescherming te bieden aan de lokale bevolking. Volgens David Hoel, uitvoerend directeur van het LCMCD, “stellen de unieke eigenschappen van dit programma en de technische expertise die ons door de IAEA is verschaft, het LCMCD in staat om voet aan de grond te krijgen bij de onderdrukking van deze mug, die in het beste geval moeilijk te bestrijden is met conventionele muggenbestrijdingstechnieken en veelbelovend is voor de toekomstige preventie van door muggen overgebrachte ziekten in Lee County, Florida.

Lees het complete artikel van Emma Midgley, IAEA Office of Public Information and Communication op de website van de IAEA en vind meer informatie op de website van LCMCD.