Bij een revisievergunning verwerkt de ANVS de eerder verleende wijzigingen van de vergunning van URENCO in een nieuwe, overzichtelijke vergunning. Daarbij zijn ook de voorschriften geactualiseerd en gedeeltelijk herschreven, zodat ze meer lijken op de voorschriften in andere vergunningen van nucleaire inrichtingen. Een van de aanpassingen in de revisievergunning heeft te maken met de opslag van verrijkt uranium. URENCO verrijkt in Almelo uranium. Dit uranium wordt gebruikt als brandstof voor kerncentrales over de hele wereld. Urenco wil dit uranium kunnen opslaan in een gebouw waar tot nu toe alleen niet-verrijkt uranium mag worden opgeslagen volgens de vergunning. Hiermee hoeft Urenco minder logistieke handelingen te verrichten met dit verrijkt uranium met als gevolg dat de hoeveelheid straling waarmee het personeel te maken krijgt ook verminderd wordt. Een andere belangrijke wijziging is de vernieuwing van het veiligheidsrapport van Urenco waarin de verbetermaatregelen van de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie 2017 zijn verwerkt. Het veiligheidsrapport is onderdeel van de revisievergunning. Bij een 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie toetst de vergunninghouder zijn installatie aan de stand van de techniek. Hieruit komen mogelijke verbetermaatregelen naar voren die de vergunninghouder afweegt en prioriteert. Deze zelfevaluatie is een verplichting die in de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties staat en waar in de vergunning verdere eisen aan worden gesteld.

Meer informatie is te vinden op de website van de ANVS.

Foto: URENCO