Afvalvermindering

Adrienne Kelbie, voorzitter van de NWS, en Corhyn Parr, CEO van de NWS, verklaarden in een gezamenlijke verklaring: “Deze strategie bepaalt onze richting, doelstellingen, belangrijke mijlpalen en de transformatie die nodig is om tegen 2030 succesvol te zijn.” Afvalvermindering is een belangrijk thema van de strategie, die als volgt luidt: “De hoeveelheden afval die in het VK worden verwijderd, zijn in de loop der jaren sterk verminderd door een effectievere toepassing van de afvalhiërarchie om manieren te vinden om het ontstaan van afval te voorkomen, materialen beter te karakteriseren, nieuwe mogelijkheden voor hergebruik of recycling van materialen te vinden en het volume van het resterende afval fysiek te verminderen. Tussen 2009 en 2021 vond een opmerkelijke verschuiving plaats van 95% van het in 2009 ontstane afval dat rechtstreeks naar de opslagplaats voor laagactief afval ging, naar slechts 2% van het in 2021 ontstane afval dat naar de stortplaats ging. De rest is met succes omgeleid.”

©Government UK

Recyclen

Over ontmanteling zegt zij: “Het landschap evolueert voortdurend door de productie van meer en andere soorten afval en de toegenomen behoefte om zoveel mogelijk afval van ontmanteling te recycleren. We moeten het secundaire afval verminderen, de definitieve eindtoestand van de nucleaire installaties bereiken en de gevolgen voor toekomstige generaties tot een minimum beperken. Dit omvat het streven om 50% van het ontmantelingsafval te recycleren en het secundaire afval tegen 2030 met ongeveer 70% te verminderen”. In de strategie staat ook dat technologieën voor thermische behandeling een grote impact kunnen hebben door “hoge temperaturen toe te passen op afval om reactieve materialen te pacificeren, volumes te verminderen en een stabiele afvalvorm te produceren voor definitieve verwijdering”. De NWS werkt hierbij samen met Sellafield Ltd, “die het testprogramma leidt om inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van afval en de rijpheid van de technologie om Thermische behandeling te ontwikkelen tot een beproefde technologische oplossing (S07 Thermische behandeling)”.

Foto: Sellafield spent fuel pond. ©Government UK

Circulaire economie

De Nuclear Waste Services is in 2022 opgericht als het enige afvalbedrijf in het VK voor de Nuclear Decommissioning Authority (NDA), waarin het beheer van radioactief afval, de opslagplaats voor laagactief afval en het geïntegreerde afvalbeheerprogramma van de NDA zijn geïntegreerd. Zij stellen in hun statement: “Ons streven is een circulaire economie te bevorderen door kernafval te behandelen als een waardevol goed en tegelijkertijd vaardigheden en nationale infrastructuur te ontwikkelen. Dan kunnen we als land zelfvoorzienend worden in het beheer van kernafval over de gehele levenscyclus, wat de toekomstige zekerheid van schone energie voor de Britse welvaart zal ondersteunen. David Peattie, CEO van de Nuclear Decommissioning Authority, zei dat een jaar na de lancering van de NWS als één op afval gerichte organisatie in het VK “de strategie laat zien hoe het team zijn denkwijze ontwikkelt en veilige, duurzame en kosteneffectieve oplossingen biedt om ons nationaal belangrijke werk te helpen verwezenlijken”.

Foto: Verpakt afval in Sellafield. ©Government UK

Voor meer achtergrondinformatie beuister de podcast van World Nuclear News met het interview met NWS’s Corhyn Parr (vanaf 18 minuten, 30 seconden)