Uit het rapport blijkt dat in de meeste gevallen ook leden van milieugroeperingen en groene partijen de meerderheid achter geavanceerde kernenergie scharen en dat beleidsmakers en investeerders: “niet bang hoeven te zijn voor de publieke opinie wanneer zij dringend noodzakelijke beslissingen nemen over de ondersteuning van nieuwe geavanceerde kernenergie”.

Het rapport, dat tot stand kwam door een samenwerking tussen de niet-gouvernementele organisaties ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition en RePlanet, was gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 13.000 respondenten in acht landen – Frankrijk, Duitsland, Polen, Zweden, de VS, het VK, Japan en Zuid-Korea.

Daaruit bleek dat er in elk land veel steun is voor geavanceerde kernenergie. Polen, Frankrijk en Zweden toonden de meeste steun, met een verhouding van minstens 5:1 tussen voor- en tegenstanders.

Polen was het land dat het gunstigst stond tegenover kernenergie, met 10:1 voorstanders tegen tegenstanders. Zowel onder het grote publiek als onder zelfverklaarde aanhangers van of leden van milieugroeperingen was meer dan 80% het eens met het gebruik van geavanceerde kernenergie. Meer dan 75% van de Polen gelooft dat kernenergie nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, het hoogste niveau van overeenstemming onder de onderzochte landen.

Polen heeft ambitieuze plannen aangekondigd voor de bouw van nieuwe grootschalige kernreactoren en overweegt ook kleine modulaire reactoren.

De Franse en Zweedse bevolking tonen een duidelijke consensus over het belang van geavanceerde kernenergie, met steun van alle grote politieke partijen. In beide landen is 69% van de respondenten het “zeer eens” of “eens” met het gebruik van de nieuwste kernenergietechnologieën naast andere bronnen. Daarentegen is slechts 15% van de Fransen “oneens” of “sterk oneens” en slechts 13% van de Zweden.

De meerderheid in beide landen is van mening dat kernenergie de eerste keuze voor energie moet zijn, waarbij energieonafhankelijkheid wordt genoemd als de belangrijkste reden voor hun steun voor geavanceerde kernenergie.

Zorgen uit de echte wereld “hebben een manier om de aandacht te richten”.

In Duitsland, dat heeft besloten geleidelijk een einde te maken aan kernenergie en onlangs zijn laatste commerciële reactoren heeft gesloten, is een meerderheid, met inbegrip van leden en voorstanders van milieugroeperingen, voorstander van geavanceerde kernenergie. Eenenvijftig procent van de respondenten zei het “zeer eens” of “eens” te zijn met het gebruik van geavanceerde kernenergie. Het aantal voorstanders was twee keer zo groot als het aantal tegenstanders. Duitse voorstanders noemden ook energieonafhankelijkheid als het sterkste argument voor het gebruik van nucleaire technologie.

Josh Freed, senior vice-president voor het klimaat- en energieprogramma van Third Way, zei dat de echte zorgen over energiezekerheid en klimaatverandering de aandacht van de mensen weten te trekken. “Het is bemoedigend dat beleidsmakers, waaronder de meeste onderzochte landen, reageren met een ambitieus beleid dat geavanceerde kernenergie omarmt als onderdeel van hun energiestrategieën,” zei hij.

Andere recente onderzoeken lijken een verschuiving in de publieke steun voor kernenergie te bevestigen. Uit een opiniepeiling van Gallup bleek dat Amerikanen nu meer voorstander zijn van het gebruik van kernenergie als elektriciteitsbron in de VS dan sinds 2012.

Volgens een enquête van Harris Interactive willen de meeste Fransen dat de regering de ontwikkeling van hernieuwbare energie en kernenergie versnelt om tegen 2050 af te stappen van fossiele brandstoffen. Uit een peiling in België bleek dat een grote meerderheid voorstander is van de langdurige exploitatie van bestaande kerncentrales. België heeft besloten de meeste van zijn reactoren tegen 2025 te sluiten. Vergelijkbare enquêtes hebben aangetoond dat er veel steun is voor kernenergie in Zweden, Estland en Zwitserland, een ander land waar de regering van plan is reactoren af te bouwen. In Japan bleek uit een enquête dat voor het eerst sinds de ramp in Fukushima in 2011 een meerderheid van de respondenten voorstander is van het opnieuw opstarten van kerncentrales.