Fotocredit: X-energy

Faciliteit wordt opgebouwd rond een high-fidelity simulator

Het Plant Support Center-East (PSCE) van X-energy, een regionale faciliteit voor beheer en toezicht én nucleair opleidingscentrum zal worden gebouwd in Frederick, Maryland. Het centrum wordt opgebouwd rond een high-fidelity simulator voor de hoofdcontrolekamer, waarin instrumenten en controlesystemen van de centrale in real time worden geïntegreerd met de op maat gemaakte 3D virtuele realiteitsomgeving van X-energy.

De innovatieve technologie van het centrum bouwt voort op meer dan twee jaar werk in samenwerking met het Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)-programma van het Amerikaanse ministerie van Energie en het Amerikaanse Electric Power Research Institute voor de ontwikkeling van een zogeheten “digitale-tweeling”-onderhoudslaboratorium en een in de VS gevestigd initiatief voor continue vlootbewaking en diagnose, aldus de onderneming. X-energy combineert deze technologie met kunstmatige intelligentie en automatisch leren in een combinatie van eigen instrumenten met de naam Xe-100 Data Analytics Tools & Applications, of X-DATA, die de betrouwbaarheid zal verbeteren en de kosten voor voorspellend en preventief onderhoud voor klanten zal verlagen.

De PSCE is “slechts het beginpunt” van de vlootondersteuningsstrategie van het bedrijf, aldus Clay Sell, CEO van X-energy: “Onze klanten verwachten veel lagere exploitatie- en onderhoudskosten dan de grote conventionele nucleaire vloot van vandaag. X-energy brengt een innovatief bedrijfsmodel op de markt om aan die behoefte te voldoen. Het moderniseren en centraliseren van de vlootdiensten zal de kostenconcurrentie van onze Xe-100 technologie bevorderen en het potentieel creëren voor een duurzame langetermijnactiviteit die consistente en terugkerende inkomsten voor X-energy genereert.” Naarmate de Xe-100 vloot groeit, is het bedrijf van plan dergelijke regionale centra uit te breiden om een breed scala aan ondersteunende diensten aan Xe-100 eigenaars en exploitanten te kunnen leveren op gebieden als diagnose van de installatie, onderhoudsplanning, planning van storingen, toeleveringsketens, personeelszaken en naleving van de regelgeving.

De Xe-100 is een hogetemperatuurgasreactor met een thermisch vermogen van 200 MW of (80 MW elektrisch) die splijtstof gebruikt die is gemaakt van robuuste TRISO-splijtstofdeeltjes. Het Department of Energy heeft in 2020 80 miljoen dollar toegekend aan de reactor als initiële financiering. Het geld wordt ingezet voor de bouw van een demonstratie-installatie die binnen zeven jaar operationeel kan zijn. X-energy kondigde op 1 maart aan dat de eerste installatie van het ontwerp zal plaatsvinden op een van de locaties van materiaalwetenschappelijk bedrijf Dow aan de Amerikaanse Golfkust.