Fotocredit: ©ANVS

ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis ondertekende de overeenkomst hiervoor in Wenen, tijdens de Algemene Conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Namens de US NRC ondertekende voorzitter Christopher T. Hanson. In de overeenkomst staat hoe wij de komende 5 jaar met de US NRC samenwerken.

Elkaar informeren

De US NRC houdt in de Verenigde Staten toezicht op de nucleaire veiligheid. Wij doen dat in Nederland. In dit Partnership Arrangement 2022-2027 staan afspraken over hoe de US NRC en de ANVS kennis met elkaar delen, zodat wij van elkaar leren. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als transportveiligheid en toezicht op nieuwe technologieën. Het laatste speelt bijvoorbeeld een rol bij de vergunningaanvraag van SHINE, een Amerikaanse organisatie die in Veendam een fabriek voor medische isotopen wil bouwen.

Samenwerking sinds 2013

Deze nieuwe overeenkomst is een verlenging van een samenwerking die al sinds 2013 bestaat. We hebben de overeenkomst in 2017 voor de 1e keer verlengd. Verder staan in de nieuwe overeenkomst afspraken over deelname aan opleidingen, trainingen en stages. Net als afspraken voor de uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld door documenten met elkaar te delen.