©ANVS

Foto: v.l.n.r. Bernd Keller, Rits de Boer, Annemiek van Bolhuis en Marijke Kaptein – Fotocredit: ©ANVS

Samenwerking versterken

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) hebben afspraken op papier gezet over de samenwerking in het toezicht op gebruik van ioniserende straling in Nederland. Marijke Kaptein, directeur Toezicht van de NLA, en Bernd Keller, afdelingshoofd Stralingstoepassingen van de ANVS, hebben deze werkafspraken op dinsdag 26 april ondertekend.

In meerdere sectoren wordt met ioniserende straling gewerkt. Denk aan röntgenapparatuur in ziekenhuizen en tandartspraktijken, maar ook aan sommige soorten meetapparatuur met radioactieve bronnen in de industrie. Daarnaast zijn er sectoren waar wordt gewerkt met materiaal waar deze straling in voor kan komen, zoals metaalschroot. In al deze sectoren is het belangrijk dat de risico’s van straling zoveel mogelijk beperkt worden.

De NLA en de ANVS houden beide toezicht op de naleving van de wet en regelgeving die de veiligheid bij het werken met straling borgen. De NLA houdt toezicht op de bescherming van werknemers tegen stralingsrisico’s. Er zijn in deze sectoren werknemers die dagelijks werken met straling, of ermee in aanraking kunnen komen. Voor deze groepen is het belangrijk dat de stralingsbescherming op orde is. De ANVS is er verantwoordelijk voor om mens en milieu maximaal te beschermen tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan straling. Zo verleent de ANVS vergunningen aan bedrijven die met straling willen werken. Inspecteurs van ANVS zien er op toe dat er binnen de wet- en regelgeving wordt omgegaan met straling en stralingsbronnen.

Samenwerking verder versterken

In de praktijk zijn er veel raakvlakken tussen NLA en ANVS als het gaat om toezicht op stralingsbescherming. Met de werkafspraken willen NLA en ANVS de samenwerking verder versterken. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat de organisaties elkaar op de hoogte houden wanneer er inspectiebezoeken zijn in de sectoren waar ze samen toezicht houden. Dat kan er aanleiding toe geven om gezamenlijk op inspectie te gaan. Of juist om ieder een deel van de bezoeken te doen en dan de resultaten uit te wisselen. Hiermee wordt de kwaliteit van het toezicht op stralingstoepassingen verder verbeterd.