Foto: gebouw Europese Commissie – credit: arcady_31 – iStockphoto

Verbeteren van het industriële concurrentievermogen

De Commissie zei in een verklaring op dinsdag 6 februari dat zij op basis van een uitgevoerde effectbeoordeling een netto emissiereductie van 90% tegen 2040 aanbeveelt ten opzichte van de niveaus van 1990. Een wetgevingsvoorstel wordt verwacht door de volgende Commissie, na de Europese verkiezingen in juni 2024. De EC zei dat ze de potentiële bijdrage van SMR’s aan het behalen van de groene energie- en klimaatdoelstellingen van het blok erkent. De oprichting van een industriële alliantie voor SMR’s is bedoeld om het industriële concurrentievermogen te verbeteren en te zorgen voor een sterke toeleveringsketen in de EU en geschoolde arbeidskrachten, aldus de Commissie.

Volgens de EC moet de Europese energiesector kort na 2040 volledig koolstofvrij zijn, op basis van alle nul- en koolstofarme energieoplossingen, waaronder hernieuwbare energie, kernenergie, energie-efficiëntie, koolstofafvang en -opslag, koolstofverwijdering, geothermische energie en waterkracht. “Een belangrijk voordeel van deze inspanningen [ontkoling] is een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen dankzij een daling van 80% in het verbruik ervan voor energie van 2021 tot 2040”, aldus de EC. “Het beleidskader voor de periode na 2030 biedt de gelegenheid om dit beleid verder te ontwikkelen en aan te vullen met sociaal en industrieel beleid om een soepele overgang van fossiele brandstoffen te waarborgen.”

Europese industriële alliantie over SMR's

Yves Desbazeille, directeur-generaal van de in Brussel gevestigde nucleaire industriegroep nucleareurope, verwelkomde de vorming van de SMR industriële alliantie en zei dat de Europese nucleaire industrie “al tientallen jaren vooroploopt op het gebied van innovatie en industriële uitmuntendheid”. Hij zei echter dat er uitdagingen zijn die moeten worden aangepakt om een soepele uitrol van SMR’s te waarborgen en dat het initiatief van de Commissie kan helpen om die uitdagingen te overwinnen. “De uitrol van SMR’s zal Europa aanzienlijke voordelen opleveren, zoals meer energiesoevereiniteit, minder CO2-uitstoot, nieuwe banen en economische groei”, aldus Desbazeille. De SMR industriële alliantie – die de industrie, beleidsmakers, regelgevers en het publiek samenbrengt – zal zich richten op het versnellen van de uitrol van SMR-technologieën in het begin van de jaren 2030.

In juni 2021 organiseerde de Commissie haar eerste workshop over SMR-reactortechnologie als reactie op oproepen van de nucleaire industrie, onder leiding van nucleareurope. Het evenement resulteerde in een voorstel om een Europees SMR-partnerschap op te zetten waarbij industriële belanghebbenden, onderzoeksorganisaties, potentiële klanten, nutsbedrijven, lidstaten en Europese beleidsmakers en regelgevers betrokken zijn. Het doel is om “gunstige voorwaarden” te scheppen zodat de eerste Europese SMR’s begin volgend decennium in bedrijf kunnen worden genomen.

In december 2023 werd kernenergie toegevoegd aan de EU-lijst van “strategische” technologieën als onderdeel van een wetsontwerp voor de netto-nulindustrie, wat betekent dat kernenergie kan profiteren van verbeterde investeringsvoorwaarden en gestroomlijnde vergunningsprocedures. Kernenergie, inclusief SMR’s, maakte deel uit van een voorlopig akkoord dat op 6 februari werd aangekondigd en dat naar verwachting later dit jaar zal worden aangenomen. Volgens de EC zal een emissiereductiedoelstelling van 90% tegen 2040 de Europese industrie, investeerders, burgers en regeringen helpen om in dit decennium beslissingen te nemen die de EU op koers houden om haar doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen.

Het volledige artikel van Kamen Kraev is te vinden op de website van NucNet.