Innovatief en alledaags

Oproep Initiatiefgroep Kernenergie: de beste optie voor Nederland

Kernenergie is een waardevolle toevoeging aan de technologie-mix. Dat is in het kort de kernboodschap van de Initiatiefgroep Kernenergie? (IGK). In hun zeven pagina's tellende oproep stelt de IGK dat een energiemix met kernenergie de beste optie is voor Nederland en gaan ze verder in op de ruimtelijke en technologische voordelen, de veiligheidsaspecten en de kosten. Ze sluit af met een aantal concrete actie- en aandachtspunten. 

De initiatiefgroep bestaat uit zeven leden en wordt voorgezeten door George Verberg, voormalig CEO van de Nederlandse Gasunie. Daarnaast is er een klankbordgroep die meedenkt op persoonlijke titel waarin onder andere Maria van der Hoeven, Tim van der Hagen, Alexander Rinnooy Kan en Hans Wijers zitting hebben. 

Samenwerking

Concrete acties zijn het houden van een marktconsultatie, het creeeren van een level playing field, leren van ervaringen uit het verleden en het behouden van een gezonde kennisinfrastructuur. Ook benadrukt de oproep dat Nederland geen geïsoleerd eiland is, integendeel. De Europese context is dan ook van groot strategisch belang en op EU-vlak moet worden gestreefd naar samenwerking. 'Wees actief in de internationale kaders die relevant zijn voor de kernenergie-optie, zoals het IEA, IRENA, de EU en meer specifiek de OECD/NEA en het IAEA. Dat is ook van belang voor het verder ontwikkelen van de eigen nucleaire kennisinfrastructuur", besluit de oproep. 

In gesprek

De IGK heeft aangegeven haar oproep graag verder te ontwikkelen en hoopt met de overheid, de sector en andere geïnteresseerde partijen in de komende maanden daarover in gesprek te gaan.