Innovatief en alledaags

Nucleaire kennis beheren met semantische technologieën

We leven in een tijdperk waarin alle informatie toegankelijk is via onze vingertoppen en zoekmachines worden gebruikt als draagbare bibliotheken. In het afgelopen decennium zijn enorme technologische verbeteringen tot stand gebracht op het gebied van het verzamelen, beheren, begrijpen, presenteren, delen en gebruiken van kennis die is opgedaan met gegevens en informatie over de hele wereld. Semantische technologieën maken gebruik van een breed scala van hulpmiddelen op een vergelijkbare manier als het menselijk brein dat doet. Het helpt gegevens en informatie te verwerken en koppelt ze aan elkaar om begrip en betekenis te creëren - waarbij de analyseresultaten worden bijgehouden in de vorm van een conceptuele en cognitieve kaart.

Volgens een nieuw IAEA-rapport kan semantische technologie, die aan de basis ligt van zoekopdrachten op het web en het beheer van online-informatie, op nucleair gebied worden gebruikt om deskundigen en belanghebbenden te helpen nucleaire kennis te onderhouden, te bewaren, te koppelen en te delen. "Meer gebruik maken van semantische technologie kan een oplossing bieden voor de uitdaging om informatie van verschillende instellingen te coördineren en te bundelen door de toegang tot kennisbronnen in het hele veld op grotere schaal te verbeteren," aldus Maxim Gladyshev, nucleair ingenieur bij de IAEA en verantwoordelijk voor het rapport. Semantische technologie, vooral in combinatie met kunstmatige intelligentie, machinaal leren, moderne taxonomieën en ontologieën, vormt een krachtig instrument voor het beheer van de enorme hoeveelheid nucleaire gegevens, informatie en kennis.

Onderzoek en ontwikkeling versnellen

Een van de vele belangrijke voordelen van het gebruik van semantische technologie is dat zij de organisatie van gegevens en informatie verbetert - door verschillende bronnen aan elkaar te koppelen zodat zij kunnen worden gedeeld en hergebruikt in verschillende sectoren, organisaties en wetenschappelijke gemeenschappen. Door deze verbeterde organisatie van kennis, informatie en gegevens kunnen nucleaire veiligheidsnormen, aanbevelingen, ervaringen, beste praktijken en eerder onderzoek op grotere schaal beschikbaar worden. Voor onderzoek kan dit grote gevolgen hebben: Als reeds bestaande gegevens en informatie met behulp van semantische technologie aan andere bronnen kunnen worden gekoppeld, wordt onderzoek en ontwikkeling op het terrein gemakkelijker en sneller en kan dit tot meer doorbraken leiden. De IAEA onderzoekt momenteel verschillende prototypes en initiatieven met potentiële voordelen voor de nucleaire industrie.

Nucleair kennisbeheer

De nucleaire sector is kennisgestuurd en is afhankelijk van het delen van informatie en ervaringen bij het ontwerpen, bouwen, exploiteren en ontmantelen van nucleaire installaties onder alle belanghebbenden. Het is een grote uitdaging om de nucleaire kennis systematisch aan te pakken en toegankelijk te maken voor alle betrokken partijen en organisaties, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Momenteel hosten veel nucleaire organisaties hun kennis op portaalsites die fungeren als centrale opslagplaatsen voor duizenden documenten met weinig of geen metadata - van het type gegevens dat de primaire bron beschrijft en van informatie voorziet. Zonder metadata is het moeilijk om te zoeken en toegang te krijgen tot de vereiste informatie. Nog moeilijker is het om verbanden te leggen tussen uiteenlopende informatiebronnen. Het gebruik van verschillende normen en specificaties die tot de semantische technologie behoren, kan een oplossing bieden voor deze uitdaging door binnen de nucleaire gemeenschap een gemeenschappelijke taal tot stand te brengen, een systeem voor de organisatie van kennis te ontwikkelen of voort te bouwen op bestaande systemen zoals de INIS-thesaurus van de IAEA. Zij zou ook kunnen helpen bij het integreren van verschillende gegevensbronnen, het automatiseren van indexering en nog veel meer. Door betekenis vast te leggen uit ongestructureerde gegevens en verschillende beschikbare informatiebronnen met elkaar te verbinden, kan semantische technologie de duurzaamheid van het beheer van de complexe en interdisciplinaire nucleaire systemen verbeteren. "Het gebruik van semantische technologie in het beheer van nucleaire kennis kan helpen bij het bouwen van kennismodellen en het combineren van ongelijksoortige informatiebronnen om daarop gebaseerde toepassingen en diensten te ondersteunen," aldus Gladyshev.

Metadata in India

Het gebruik van deze technologie door het Indira Gandhi Centrum voor Atoomonderzoek in Kalpakkam, India, is een waardevol voorbeeld van hoe semantische technologie de nucleaire sector ten goede kan komen. Om zijn decennia van nucleair onderzoek doeltreffend te gebruiken en te bewaren, heeft het centrum een kennismanagementportaal gebouwd. Het portaal werd ontwikkeld met functies die relevante groepen in staat stellen stilzwijgende kennis vast te leggen en informatie te verkrijgen, op te slaan, te delen en te gebruiken in publicaties, projecten, activiteiten en nog veel meer. "Ons kennisbeheersysteem, geïmplementeerd met toepassing van computationele intelligentietechnologieën, heeft ons in staat gesteld het geheugen te organiseren, kennis om te zetten in intellectueel kapitaal, de productiviteit en communicatie te verbeteren en de efficiëntie en veiligheid van de werking van kerncentrales te verhogen," aldus R. Jehadeesan, hoofd van de computerafdeling van het Centrum. Bij wijze van proof-of-concept heeft de IAEA ook een proefplatform ontwikkeld voor de opslag van kennis en leerobjecten. Uit het project is gebleken dat naarmate meer onderwijsorganisaties informatie in de repository publiceren, de metadata rijker worden, waardoor complexe query's kunnen worden gesteld op basis van de gegevens en deze kunnen worden gefilterd om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.

Wat is semantische technologie?

Semantische technologie omvat een brede waaier van instrumenten, normen en methodologieën die het mogelijk maken informatie te verwerken op basis van de context en betekenis ervan. Voor het coderen van semantiek - de betekenis van een woord, zin of tekst - kan met succes gebruik worden gemaakt van technologieën zoals Resource Description Framework (RDF) en Web Ontology Language (OWL) om de metagegevens te coderen. Met deze technologie kan informatie worden opgeslagen en beheerd op een manier die correlaties en verbanden kan genereren tussen verschillende stukken gegevens en verschillende informatiebronnen. "Over het algemeen blijft informatie beperkt tot één systeem binnen één organisatie," zei Gladyshev. "Semantische technologie is echter van onschatbare waarde omdat ze het mogelijk maakt systemen van meerdere organisaties met elkaar te verbinden. Met behulp van een op semantiek gebaseerd systeem kunnen gebruikers vanuit verschillende bronnen toegang krijgen tot relevante informatie over het onderwerp dat hun interesse heeft." Semantische technologie wordt op veel gebieden gebruikt om de organisatorische efficiëntie te verbeteren en informatie te helpen beheren, zodat de toegang vanuit verschillende platforms eenvoudiger wordt. Dit betekent dat men geen afzonderlijke bronnen hoeft te kennen en te doorzoeken om de benodigde informatie te vinden. Omdat de nucleaire kennisbank extreem groot en complex is, kan het gebruik van deze technologie op nucleair gebied de effectiviteit en efficiëntie van het beheer, het terugvinden en het gebruik ervan verbeteren.

Gerelateerd nieuws

VS en Zuid-Korea kondigen plannen aan om samenwerking op het gebied van kernenergie uit te breiden
Bron: NucNet25 mei 2021
De VS en Zuid-Korea gaan hun werkzaamheden op het gebied van de ontwikkeling van kernenergie uit breiden in een poging om hun aanwezigheid op buitenlandse markten te vergroten, met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. 
Robot inspecteert en onderhoudt de Finse Loviisa-stoomgenerator
Bron: World Nuclear News25 mei 2021
Het Finse nutsbedrijf Fortum en de Jyväskylä Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen (JAMK) hebben samen een  inspectie- en reinigingsrobot ontwikkeld. De op afstand bedienbare robot kan de arbeidsveiligheid aanzienlijk verbeteren en de stralingsdoses waaraan werknemers worden blootgesteld tijden
Hervormingen zullen innovatie in geavanceerde reactoren in de VS mogelijk maken
Bron: NucNet24 mei 2021
Een hervorming van het gebruikstariefmodel van de US Nuclear Regulatory Commission voor nieuwe vergunningaanvragers, gecombineerd met meer financiering voor geavanceerde reactorvergunningen en regelgevingsinfrastructuur, zal innovatie vrijmaken en het leiderschap van de Verenigde Staten op het gebie

Gerelateerd nieuws

De VS en Zuid-Korea gaan hun werkzaamheden op het gebied van de ontwikkeling van kernenergie uit breiden in een poging om hun aanwezigheid op buitenlandse markten te vergroten, met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. 
Het Finse nutsbedrijf Fortum en de Jyväskylä Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen (JAMK) hebben samen een  inspectie- en reinigingsrobot ontwikkeld. De op afstand bedienbare robot kan de arbeidsveiligheid aanzienlijk verbeteren en de stralingsdoses waaraan werknemers worden blootgesteld tijden
Een hervorming van het gebruikstariefmodel van de US Nuclear Regulatory Commission voor nieuwe vergunningaanvragers, gecombineerd met meer financiering voor geavanceerde reactorvergunningen en regelgevingsinfrastructuur, zal innovatie vrijmaken en het leiderschap van de Verenigde Staten op het gebie
Nieuwsoverzicht