Innovatief en alledaags

Nepvoedsel: isotopenanalyse helpt frauduleuze truffels te identificeren

Tot 200.000 euro per kilo. Geen wonder dat witte truffels fraudeurs in de verleiding brengen. Deze paddenstoelen zijn smakelijk, voedzaam en zeer zeldzaam; een combinatie die ze misschien wel tot het duurste voedsel ter wereld maakt, gemeten naar gewicht.

Wetenschappers van het Jozef Stefan Instituut in Slovenië, met technisch advies en analytische steun van de IAEA en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), bestuderen hun samenstelling om hun oorsprong te bepalen en fraude te helpen opsporen. Dankzij de databank en de ontwikkelde technieken kunnen ook andere laboratoria in de hele wereld truffels testen, hun geografische oorsprong vaststellen en nagaan of zij echt zijn. De belangrijkste resultaten van hun studie zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Molecules. De studie is toegespitst op fraude in verband met een verkeerde voorstelling van de geografische oorsprong of de soortidentificatie van de paddenstoel, bekend als mislabelling.

"Fraude komt wereldwijd voor en kan niet altijd worden opgespoord met behulp van traditionele methoden. Daarom moeten we nieuwe benaderingen vinden, zoals de isotopenanalyse," aldus Nives Ogrinc, adjunct-directeur bij het departement Milieuwetenschappen van het Jozef Stefan Instituut, die het onderzoek leidde.

Truffels zijn eetbare schimmels die in de bodem groeien in symbiose met de wortels van verschillende boom- en struiksoorten. Door hun aroma kunnen hun prijzen variëren van een paar honderd dollar tot duizenden dollars per kilo. De meest gewaardeerde variëteiten zijn die welke in Europa worden geproduceerd (hoofdzakelijk in Kroatië, Frankrijk, Hongarije, Italië, Slovenië en Spanje), die 85% van de wereldmarkt voor hun rekening nemen. 

In 2012 bleek uit een test dat 15% van de truffels die voor een hoge prijs als Franse truffels werden verkocht, afkomstig waren uit een groot land in Azië dat een ander soort truffels produceert voor een prijs van slechts ongeveer 15 euro per kilo. Een andere vorm van fraude bestaat erin goedkopere soorten (zoals Tuber borchii) te verkopen met het etiket van de duurste soorten (zoals Tuber magnatum).

De oplichters kunnen worden achterhaald met behulp van chemische analyse: omdat de isotopische samenstelling van de verschillende truffels die in verschillende delen van de wereld worden geteeld onderscheidenlijk is, helpt deze analyse om hun oorsprong te onthullen. De Sloveense wetenschappers hebben een referentiedatabank voor truffels opgezet. Deze databank bevat de natuurlijk voorkomende stabiele isotopenverhouding van waterstof, koolstof, stikstof, zuurstof, zwavel en strontium, alsmede de elementaire en isotopische samenstelling van authentieke Sloveense truffelmonsters van de Tuber-soorten (waaronder calcium, cadmium, koper, ijzer, kwik, kalium, fosfor, lood, aluminium, arseen, barium, kobalt, chroom, cesium, magnesium, mangaan, natrium, nikkel, rubidium, zwavel, strontium, vanadium en zink) van uiteenlopende geografische, geologische en klimatologische oorsprong.

Om na te gaan of de databank kan worden gebruikt om de oorsprong en de soort van truffels vast te stellen en zo voedselfraude te voorkomen, hebben zij hun databank getest met 58 truffels uit acht verschillende landen (Bosnië en Herzegovina, China, Kroatië, Italië, Noord-Macedonië, Polen, Spanje, alsook Slovenië). "Samenstellingsdetails van truffels verschillen van soort tot soort en van gebied tot gebied, als gevolg van verschillen in de isotopensamenstelling van watermoleculen, die variëren afhankelijk van de hoogte, de lengtegraad en de afstand tot de zee. Zij kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar de authenticiteit van truffels", verklaarde Ogrinc.

Na analyse van hun gegevens kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat het mogelijk was de geografische herkomst van truffels met een nauwkeurigheid van 77% vast te stellen door hun chemische en isotopische vingerafdrukken te analyseren. Zij slaagden er ook in om met deze technieken verschillen tussen soorten te bevestigen met een nauwkeurigheid van 74%. Om tot zo'n identificatie te komen, maten ze alle chemische elementen en isotopen die typisch zijn voor schimmels en stelden ze een lijst op van die elementen en isotopen die significante verschillen vertoonden naar geografische herkomst en soort. Zij ontdekten dat truffels uit verschillende landen verschillende gehaltes aan strontium, barium, vanadium, lood, nikkel en chroom hadden; verschillende verhoudingen van barium/calcium en strontium/calcium; en verschillende verhoudingen van de stabiele isotopen van zuurstof en koolstof.

Voorts ontdekten zij dat de duurste truffel, de Tuber magnatum, algemeen bekend als de "witte truffel" en vaak het voorwerp van fraude, als authentiek kan worden geïdentificeerd door het meten van het gehalte aan vanadium, zink en stikstof-15. Een andere commercieel belangrijke truffel, de Tuber aestivum, kan worden geïdentificeerd aan de hand van unieke gehalten aan nikkel, chroom, mangaan, arseen en koper.

Het Jozef Stefan Instituut hoopt nu dat de databank verder zal worden ontwikkeld door er meer monsters en productiejaren in op te nemen. Bovendien kunnen de methoden en benaderingen die voor truffels zijn ontwikkeld, gemakkelijk worden aangepast aan andere voedingsproducten om hun authenticiteit te bevestigen.

foto: Shutterstock

Gerelateerd nieuws

Kernenergie stuit in Groot-Brittanië op hindernissen om te worden erkend als schone energie
Bron: World Nuclear News2 juli 2021
Kernenergie is uitgesloten van het groene financieringskader van de Britse regering. Dit nadat verschillende EU-lidstaten de Europese Commissie schriftelijk hebben verzocht zich te verzetten tegen de opneming van kernenergie in de groene taxonomie van het blok.
NASA: 60 jaar kernenergie in de ruimte
Bron: World Nuclear News30 juni 2021
De NASA heeft de 60e verjaardag gevierd van de lancering in de ruimte van haar eerste satelliet die door kernenergie werd aangedreven. Transit IV-A - een experimentele navigatiesatelliet met een door radio-isotopen aangedreven generator - werd gelanceerd door het Johns Hopkins University Applied Phy
Amerikaanse universiteit wil microreactor bouwen
Bron: World Nuclear News29 juni 2021
De Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign (UIUC) heeft de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (NRC) in kennis gesteld van haar voornemen om een Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) Micro Modular Reactor te bouwen op haar campus. Volgens de universiteit is de indiening van de intentieve

Gerelateerd nieuws

Kernenergie is uitgesloten van het groene financieringskader van de Britse regering. Dit nadat verschillende EU-lidstaten de Europese Commissie schriftelijk hebben verzocht zich te verzetten tegen de opneming van kernenergie in de groene taxonomie van het blok.
De NASA heeft de 60e verjaardag gevierd van de lancering in de ruimte van haar eerste satelliet die door kernenergie werd aangedreven. Transit IV-A - een experimentele navigatiesatelliet met een door radio-isotopen aangedreven generator - werd gelanceerd door het Johns Hopkins University Applied Phy
De Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign (UIUC) heeft de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (NRC) in kennis gesteld van haar voornemen om een Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) Micro Modular Reactor te bouwen op haar campus. Volgens de universiteit is de indiening van de intentieve
Nieuwsoverzicht