Innovatief en alledaags

Negentig procent van de Belgen tegen sluiting kerncentrales

Uit een recente opiniepeiling blijkt dat slechts 9% van de Belgen voorstander is van een onmiddellijke sluiting van de twee kerncentrales (7 reactoren) in het land - een aanzienlijke ommekeer in de steun van de bevolking voor de energiebron, terwijl 15% nog maar drie maanden geleden voorstander was van een volledige terugtrekking uit kernenergie. De zeven reactoren in België zijn goed voor bijna 50% van de Belgische elektriciteitsproductie.

Volgens de krant Le Soir blijkt uit haar Grand Barometer-enquête dat de houding van de Belgen, die steeds meer voor kernenergie zijn, is veranderd. Van de 2.614 ondervraagden is de steun voor een volledige sluiting het grootst in Brussel met 14%, Wallonië komt op de tweede plaats met 12%, terwijl dat in Vlaanderen slechts 7% is. De zeven reactoren van België bevinden zich in twee kerncentrales - Doel in Vlaanderen en Tihange in Wallonië

Het meest populaire plan is de bouw van nieuwe, kleinere kernreactoren, wat 43% van de Belgen aanspreekt, tegenover 33% drie maanden geleden. Volgens Le Soir hebben, in het licht van de aanhoudende energiecrisis in Europa, vragen over de energievoorziening en de behoefte aan een continue energievoorziening geleid tot verschuivingen in de politieke en publieke steun voor kernenergie.

De opiniepeiling sluit aan bij recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waarin werd geconcludeerd dat er "een algemene verschuiving plaatsvindt in de houding ten aanzien van kernenergie en kernenergie in het algemeen.” De opiniepeiling werd uitgevoerd kort nadat de regering had besloten met energiebedrijf Engie te onderhandelen over een verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel-4 en Tihange-3 met nog eens 10 jaar. België had eerder verklaard dat het kernenergie tegen 2025 geleidelijk zou afschaffen. De regering verwees naar "een chaotisch geopolitiek klimaat" nu de oorlog in Oekraïne de energiemarkten in de hele Europese Unie verstoort. De regering heeft ook haar belangstelling getoond voor kleine modulaire kernreactoren en heeft gezegd dat zij de komende vier jaar 25 miljoen euro per jaar zal investeren op dit gebied. Ondanks de heropleving van de steun voor kernenergie, is men er nog steeds van overtuigd dat de Belgische kerncentrales op termijn moeten worden afgebouwd. 30% van de ondervraagden is voorstander van de verlenging van Doel-4 en Tihange-3, maar blijft voorstander van de langetermijndoelstelling om uiteindelijk alle kernenergie uit te faseren. 

Het originele artikel is te vinden op de website van NucNet.

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht