Innovatief en alledaags

IEA onthult 7 pijlers voor nul emissie

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft zeven sleutelbeginselen voor de implementatie van Net Zero gepubliceerd om te zorgen voor "een drastische versnelling van de vooruitgang naar schone groei en veerkracht". Het document, dat tot dusver door 20 landen is verwelkomd, werd gepubliceerd na de IEA-COP26 Net Zero-top van gisteren.

 

Bij de aankondiging van het plan van het in Parijs gevestigde agentschap om deze leidraad na de top bekend te maken, zei uitvoerend directeur Fatih Birol van het IEA: "Als onderdeel van de top hebben we bij het Internationaal Energieagentschap zeven sleutelbeginselen ontwikkeld die een kader bieden voor landen om samen te werken en hun ambitieuze doelstellingen te vertalen in echte emissiereducties door een geloofwaardig energiebeleid te voeren. Deze zeven basisbeginselen hebben de steun gekregen van regeringen over de hele wereld en ik verwacht dat er nog meer zullen volgen."

 

De beginselen hebben betrekking op de noodzaak van een duurzaam herstel van de COVID-19-crisis, het cruciale belang van uitvoerbare routekaarten voor emissiereductie voor het huidige decennium, en de ontwikkeling van sterkere mechanismen voor internationale coördinatie om innovatie en toepassing in elke belangrijke emitterende sector van de wereldeconomie te versnellen. Ook onderwerpen als technologische samenwerking, het delen van beste praktijken, het traceren van investeringen, het zorgen voor mensgerichte overgangen, en het integreren van energiezekerheid en betaalbaarheid in de plannen voor netto-nul komen aan bod.

"Meer dan 120 landen hebben tot dusver aangekondigd dat zij van plan zijn hun emissies tegen het midden van deze eeuw op netto-nul-niveau te brengen. Nu we uitkijken naar COP26, is deze groeiende politieke consensus een reden tot optimisme over het vermogen van de wereld om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. Er is nu een enorme hoeveelheid werk nodig om de ambities om te zetten in realiteit," aldus het IEA. "Hoewel verenigd door het hoge niveau van hun ambities, zullen landen in alle stadia van ontwikkeling hun eigen unieke pad moeten bepalen naar de implementatie van net-nul overeenkomstig de diversiteit van nationale omstandigheden en het brede scala aan technologieën."

De zeven principes zijn:

-       Duurzame terugwinning kan een eenmalige aanbetaling zijn in de richting van netto nul;

-       Duidelijke, ambitieuze en implementeerbare, op het nulpunt afgestemde routekaarten tot 2030 en daarna zijn van cruciaal belang;

-       Overgangen zullen sneller gaan wanneer leren wordt gedeeld;

-       Nul-nul-sectoren en innovatie zijn van essentieel belang om wereldwijd net-nul te bereiken;

-       Het mobiliseren, volgen en benchmarken van publieke en private investeringen kan de brandstof zijn om net-nul te bereiken;

-       People-centred transitions zijn moreel vereist en politiek noodzakelijk; 

-       Nul-nul energiesystemen moeten ook duurzaam, veilig, betaalbaar en veerkrachtig zijn.

Ter ondersteuning van krachtiger overheidsmaatregelen zal het IEA op 18 mei de eerste uitgebreide routekaart voor de mondiale energiesector publiceren om tegen 2050 een netto-nul-emissie te bereiken. In het stappenplan, dat op verzoek van het COP26-voorzitterschap wordt opgesteld, wordt aangegeven wat regeringen, bedrijven, investeerders en burgers moeten doen om de mondiale emissies af te stemmen op een temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius. De routekaart zal beleidsmakers helpen "prioriteiten te stellen voor dringende actie" in de aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Glasgow in november, aldus het IEA. 

Gerelateerd nieuws

Kernenergie deint mee op wisselingen in de tijdgeest
Bron: de Volkskrant31 maart 2021
Kernenergie – veelbesproken in de verkiezingscampagne – heeft een grillige conjunctuur gekend. Ooit was ze voorwerp van een ‘Brede Maatschappelijke Discussie’. Geregeld werden plannen voor nieuwe kerncentrales ontvouwd. Steeds wisten tegenstanders die te verijdelen. En steeds herpakten de voorstande
Canadese Bruce Power wil tegen 2027 netto nul uit te stoten
Bron: World Nuclear News31 maart 2021
Bruce Power heeft zich ten doel gesteld om tegen 2027 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, voortbouwend op hun eerder aangekondigd NZ-2050-plan. Het bedrijf zegt dat het de eerste nucleaire exploitant in Noord-Amerika is die een dergelijke ambitieus doel aankondigt.
Rusland boekt vooruitgang bij de upgrade van de snelle reactor
Bron: World Nuclear News30 maart 2021
Zio-Podolsk, een dochteronderneming van Rosatom, is begonnen met de productie van modules voor PGN-200M stoomgeneratoren als onderdeel van de upgrade van de kerncentrale van Beloyarsk in het district Sverdlovsk in Rusland. Zio-Podolsk liet weten dat de moderniseringswerkzaamheden tot doel hebben de

Gerelateerd nieuws

Kernenergie – veelbesproken in de verkiezingscampagne – heeft een grillige conjunctuur gekend. Ooit was ze voorwerp van een ‘Brede Maatschappelijke Discussie’. Geregeld werden plannen voor nieuwe kerncentrales ontvouwd. Steeds wisten tegenstanders die te verijdelen. En steeds herpakten de voorstande
Bruce Power heeft zich ten doel gesteld om tegen 2027 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, voortbouwend op hun eerder aangekondigd NZ-2050-plan. Het bedrijf zegt dat het de eerste nucleaire exploitant in Noord-Amerika is die een dergelijke ambitieus doel aankondigt.
Zio-Podolsk, een dochteronderneming van Rosatom, is begonnen met de productie van modules voor PGN-200M stoomgeneratoren als onderdeel van de upgrade van de kerncentrale van Beloyarsk in het district Sverdlovsk in Rusland. Zio-Podolsk liet weten dat de moderniseringswerkzaamheden tot doel hebben de
Nieuwsoverzicht