Innovatief en alledaags

HTGR 'meest veelbelovend model' zijn voor demonstratiereactor VK

Het plan van het VK om in het komende decennium de nieuwste nucleaire technologie operationeel te hebben, is een stap dichterbij gekomen met de publicatie van een oproep tot het indienen van een verzoek om bewijs (call for evidence) waarin de door de regering voorgestelde aanpak voor de bouw van de eerste geavanceerde kleine modulaire reactordemonstratiemodel uiteen wordt gezet.

De regering verklaarde dat zij specifiek zal onderzoeken of hogetemperatuurgasreactoren (HTGR's) het meest veelbelovende model zijn voor het demonstratieprogramma, waarin de ministers 170 miljoen pond investeren om het tegen het begin van de jaren 2030 te verwezenlijken.

De voorgestelde HTGR-centrales zijn kleiner dan conventionele kerncentrales, flexibeler, en kunnen tegen een fractie van de kosten worden gebouwd, aldus het Department for Business, Energy and Industrial Strategy. Het VK hoopt dat HTGR-centrales niet alleen elektriciteit zullen produceren om huizen van stroom te voorzien, maar ook koolstofarme waterstof, ofwel groene waterstof, zullen kunnen produceren. Aangezien HTGR's ook warmte opwekken bij extreem hoge temperaturen, kunnen ze bovendien helpen om de industrie koolstofvrij te maken en tegen 2040 eventueel stadsverwarmingsnetwerken van stroom te voorzien. Ongeveer een derde van de koolstofuitstoot van het VK is afkomstig van warmte, waarvan een aanzienlijk deel van zware industriële processen. Door warmte op te wekken bij temperaturen tussen 500°C en 950°C - hoger dan andere types geavanceerde reactoren - kunnen HTGR's de uitstoot van processen zoals cement-, papier-, glas- en chemische productie in de industriële kerngebieden van het VK aanzienlijk beperken.

De ministers nodigen nu de industrie en het publiek uit hun mening te geven over de voorkeur van de regering om het potentieel van HTGR's voor haar demonstratieproject te onderzoeken. De oproep is bedoeld om de kennisbasis van de regering over het potentieel van geavanceerde modulaire reactoren en HTGR's in het bijzonder te versterken.

Energieminister Anne Marie Trevelyan zei dat hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie tegen 2050 een integrerend deel zullen uitmaken van de elektriciteitsvoorziening van het land, maar dat daarvoor altijd een stabiele koolstofarme basislast van kernenergie nodig zal zijn. "Daarom zetten wij, naast de onderhandelingen met de ontwikkelaars van Sizewell C in Suffolk, vaart achter de toepassing van nieuwe en opwindende geavanceerde nucleaire technologie.”

De regering zei dat de stap van vandaag voortbouwt op de verbintenis die is aangegaan in het witboek over energie en het 10-puntenplan van premier Boris Johnson voor een investering van 170 miljoen pond in een O&O-programma voor geavanceerde SMR's, als onderdeel van een pakket van 385 miljoen pond om de ontwikkeling van flexibelere nucleaire technologieën te versnellen.

Geavanceerde SMR's maken gebruik van nieuwe soorten splijtstof en koelmiddelen in vergelijking met conventionele reactoren, die meestal water gebruiken voor de koeling. Internationaal - als onderdeel van het Generation IV International Forum voor verder onderzoek en ontwikkeling - zijn er zes hoofdtypen geavanceerde SMR-technologie, die een rol zouden kunnen spelen bij het bereiken van net-nul, waarbij sommige gebruikte nucleaire materialen mogelijk opnieuw worden gebruikt als nieuwe brandstof. HTGR's, met een van de hoogste temperatuuroutputs, worden echter overwogen voor het demonstratieprogramma van het VK.

 

Het complete artikel is te lezen op de website van NucNet.

.

The government said it will specifically explore high temperature gas reactors (HTGRs) as the most promising model for the demonstration programme, which ministers are investing £170m into delivering by the early 2030s.

The proposed HTGR plants are smaller than conventional nuclear power stations, more flexible, and could be built at a fraction of a cost, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy said.

Gerelateerd nieuws

Op bezoek bij kerncentrale Borssele: ‘Op feestjes kan je het weer over kernenergie hebben’
19 juli 2021
Kernenergie staat weer op de politieke agenda. Dit keer niet om kerncentrale Borssele te sluiten, maar juist om open te houden en twee nieuwe centrales bij te bouwen. Inzet: een CO2-zuinig bestaan. Een kijkje in het blauwe hart van de kerncentrale.
Kabinet: marktpartijen willen wel investeren in kernenergie
8 juli 2021
Marktpartijen zoals aannemers, exploitanten en leveranciers zijn wel degelijk bereid te investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat blijkt volgens demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken uit een rapport van adviesbureau KPMG, dat is opgesteld in opd
Zweedse peiling toont steun voor kernenergie en potentiële nieuwbouw
Bron: NucNet6 juli 2021
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 

Gerelateerd nieuws

Kernenergie staat weer op de politieke agenda. Dit keer niet om kerncentrale Borssele te sluiten, maar juist om open te houden en twee nieuwe centrales bij te bouwen. Inzet: een CO2-zuinig bestaan. Een kijkje in het blauwe hart van de kerncentrale.
Marktpartijen zoals aannemers, exploitanten en leveranciers zijn wel degelijk bereid te investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat blijkt volgens demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken uit een rapport van adviesbureau KPMG, dat is opgesteld in opd
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 
Nieuwsoverzicht