Innovatief en alledaags

Ghana kiest locatie voor eerste kerncentrale

Nuclear Power Ghana (NPG) een naamloze vennootschap met een mandaat om de bouw en de exploitatie van de eerste kerncentrale van het land mogelijk te maken, verklaarde dat het tegen het einde van dit jaar een vier kandidaat-locaties zal aanwijzen. Dit blijkt uit persberichten in het West-Afrikaanse land zijn uitgegeven.

Volgens Stephen Yamoah, uitvoerend directeur van NPG, analyseert de organisatie historische gegevens over de vier geïdentificeerde locaties. Hij zei dat de NPG een rapport zal opstellen over de goedkeuring van de locaties, dat ter beoordeling aan de regelgevende instantie zal worden voorgelegd. "We hebben een groot aantal historische gegevens ontvangen van meer dan 12 instellingen over zaken als seismologie en overstromingsproblemen", zei hij. "We hebben informatie ontvangen van de Ghana Statistical Service over de bevolking en de verwachte bevolkingsgroei. Dit zijn allemaal criteria waarmee we bij de selectie van de locatie rekening houden, omdat de kerncentrale niet in een dichtbevolkt gebied zal worden gebouwd, dus we moeten de huidige en de verwachte bevolking kennen", aldus Yamoah.

In oktober 2019 zei de Internationale Organisatie voor Atoomenergie dat Ghana vooruitgang had geboekt bij de uitvoering van aanbevelingen van een geïntegreerde nucleaire infrastructuurbeoordeling (INIR) van de IAEA-missie in 2017. Die evaluatie had 12 aanbevelingen en acht suggesties opgeleverd om Ghana te helpen vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van zijn nucleaire infrastructuur. In de follow-up van 2019 werd opgemerkt dat Ghana de studies had voltooid die de regering nodig had om zich met kennis van zaken te kunnen committeren aan een kernenergieprogramma. Ook had het land zijn nationale rechtskader geëvalueerd en plannen gemaakt om de nodige wijzigingen aan te brengen. De IAEA zei echter dat verdere werkzaamheden nodig waren op gebieden als overheidsfinanciering, planning van de betrokkenheid van belanghebbenden, opties voor de splijtstofcyclus voor de eerste kerncentrale en doelstellingen voor lokale participatie.

In oktober 2021 werd in de pers gemeld dat vijf verkopers van kernreactoren hadden gereageerd op een door Ghana uitgeschreven verzoek om belangstelling om met het Afrikaanse land samen te werken bij zijn geplande kernenergieprogramma. In de persberichten, waarin een ambtenaar van het ministerie van Milieu werd geciteerd, werden geen namen van bedrijven genoemd, maar werd wel gezegd dat de leveranciers afkomstig waren uit de VS, Rusland, Canada en Zuid-Korea. Ghana heeft zijn inspanningen opgevoerd om kernenergie toe te voegen aan zijn energiemix ter ondersteuning van de industrialisatie van het land. Het land streeft ernaar zijn eerste reactor in 2030 in bedrijf te hebben. 

Het originele artikel is te lezen op de website van NucNet.

Foto: Accra - Ghana -Shutterstock

Gerelateerd nieuws

Overzicht sitatie bij Europa's grootste kerncentrale Zaporizhzhia
Bron: NucNet4 maart 2022
Regionale autoriteiten bevestigen vandaag dat de zes eenheden tellende centrale in het zuidoosten van Oekraïne in beslag is genomen door Russische troepen. De kerncentrale van Zaporizja is in beslag genomen door Russische strijdkrachten, nadat een brand die door nachtelijke beschietingen was aangest
Filipijnen herstarten hun kernenergieprogramma
Bron: World Nuclear News3 maart 2022
President Rodrigo Duterte heeft een uitvoeringsbesluit ondertekend waarin het standpunt van de regering wordt uiteengezet voor de opname van kernenergie in de energiemix van de Filipijnen, rekening houdend met economische, politieke, sociale en milieudoelstellingen.
Oekraïne vraagt IAEA om 30 km veilige zones rond kerncentrales
Bron: World Nuclear News1 maart 2022
Het hoofd van de Oekraïense exploitant van kerncentrales Energoatom heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) gevraagd tussenbeide te komen om het gebied rond de centrales vrij te houden van militaire acties.

Gerelateerd nieuws

Regionale autoriteiten bevestigen vandaag dat de zes eenheden tellende centrale in het zuidoosten van Oekraïne in beslag is genomen door Russische troepen. De kerncentrale van Zaporizja is in beslag genomen door Russische strijdkrachten, nadat een brand die door nachtelijke beschietingen was aangest
President Rodrigo Duterte heeft een uitvoeringsbesluit ondertekend waarin het standpunt van de regering wordt uiteengezet voor de opname van kernenergie in de energiemix van de Filipijnen, rekening houdend met economische, politieke, sociale en milieudoelstellingen.
Het hoofd van de Oekraïense exploitant van kerncentrales Energoatom heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) gevraagd tussenbeide te komen om het gebied rond de centrales vrij te houden van militaire acties.
Nieuwsoverzicht