Innovatief en alledaags

Filipijnen herstarten hun kernenergieprogramma

President Rodrigo Duterte heeft een uitvoeringsbesluit ondertekend waarin het standpunt van de regering wordt uiteengezet voor de opname van kernenergie in de energiemix van de Filipijnen, rekening houdend met economische, politieke, sociale en milieudoelstellingen.

Duterte ondertekende Uitvoeringsbevel nr. 164, gedateerd 28 februari, na de aanbeveling van het Inter-Agency Comité van het Kernenergieprogramma (NEP-IAC), dat een pre-haalbaarheidsstudie en openbare raadpleging over de kwestie uitvoerde. Het NEP-IAC, dat in 2020 is opgericht, bestaat uit 17 agentschappen die het potentieel van kernenergie in het land bestuderen. "Om zijn duurzame groeidoelstellingen te bereiken, moet het land zorgen voor een betrouwbare, zekere, duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare elektriciteitsvoorziening, met voldoende reserve om te garanderen dat er zich geen onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening zullen voordoen", aldus het uitvoeringsbesluit. "Te dien einde, en rekening houdend met de ervaring van ontwikkelde en groeiende economieën, zal kernenergie worden aangeboord als een levensvatbare alternatieve basislast energiebron, samen met alternatieve energiebronnen, om het hoofd te bieden aan de verwachte achteruitgang van kolengestookte elektriciteitscentrales die op steeds meer verzet van het milieu stuiten".

Kloof tussen energievraag en -aanbod overbruggen

De regering ziet kernenergie als "een levensvatbare component om de kloof tussen de stijgende energievraag en het aanbod te overbruggen", en als motor voor economische groei. Zij erkent ook de rol van kernenergie bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. "Het kernenergieprogramma is een proces dat begint met de opname van kernenergie in de energiemix op basis van een pre-haalbaarheidsstudie over de behoefte aan en de levensvatbaarheid van kernenergie", aldus het document.Het uitvoeringsbesluit draagt het ministerie van Energie (DOE) op het kernenergieprogramma te ontwikkelen en uit te voeren als onderdeel van het Filipijnse energieplan, en het NEP-IAC te coördineren en bij te staan bij de uitvoering van zijn taken.

Kernenergieprogramma

Ondertussen wordt het NEP-IAC opgedragen ervoor te zorgen dat de nodige wet- en regelgeving tot stand wordt gebracht om het kernenergieprogramma te ondersteunen. Voorts moet het NEP-IAC een nationale kernenergie-infrastructuur beoordelen, evalueren en ontwikkelen aan de hand van de mijlpalenbenadering van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, een alomvattende methode om landen bij te staan die hun eerste kerncentrale overwegen of plannen, waarbij de activiteiten die nodig zijn om de infrastructuur voor een kernenergieprogramma op te zetten in drie geleidelijke ontwikkelingsfasen worden opgesplitst. In het uitvoeringsbesluit wordt de NEP-IAC ook verzocht verdere studies uit te voeren en aanbevelingen te doen over het gebruik en de levensvatbaarheid van de kerncentrale van Bataan en de oprichting van andere faciliteiten voor het gebruik van kernenergie. Als reactie op de oliecrisis van 1973 besloten de Filippijnen tot de bouw van de uit twee eenheden bestaande Bataan-centrale. De bouw van Bataan 1 - een 621 MWe Westinghouse drukwaterreactor - begon in 1976 en werd voltooid in 1984 voor een bedrag van 460 miljoen USD. Als gevolg van financiële problemen en veiligheidsoverwegingen in verband met aardbevingen is de centrale echter nooit met brandstof geladen of in bedrijf genomen. De centrale is sindsdien wel onderhouden. "Wij danken de president dat hij het nut inziet van de aanbeveling van het DOE om de integratie van kernenergie in de energiemix van ons land te overwegen. Aangezien we een stabiele, betrouwbare en duurzame energiebron willen, geloof ik dat kernenergie de juiste weg is," zei DOE-secretaris Alfonso Cusi in een verklaring. "Dit beleid is het begin van het nationale kernenergieprogramma," zei ondersecretaris Gerardo Erguiza van DOE volgens het Filippijnse persbureau. "Het aannemen van een nucleair programma gaat niet alleen over het bouwen van kerncentrales. Het is een kwestie van energie en nationale veiligheid. Mocht in de toekomst worden besloten dat de Filippijnen geschikt en eindelijk klaar is om aan haar reis op het gebied van kernenergie te beginnen, dan zouden we terug kunnen kijken en deze mijlpaal-uitgifte kunnen waarderen." Erguiza merkte op dat de Filippijnen in gesprek zijn met Rusland, Zuid-Korea en de VS over het gebruik van kleine modulaire reactor technologie.

Research en publicatie door World Nuclear News

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht