Innovatief en alledaags

Europees Parlement stemt voor groen label kernenergie

Leden van het Europees Parlement hebben besloten "de wetenschap te volgen" en wetgeving te steunen die kernenergie opneemt in de taxonomie voor duurzame financiering van groene investeringen van het blok. Op een totaal van 639 stemmen stemden 328 tegen een motie om kernenergie en gas uit te sluiten van de taxonomie. 278 stemden tegen en 33 onthielden zich van stemming.

Een bron uit de nucleaire industrie vertelde NucNet: "Dit resultaat is eigenlijk nog beter dan onze meest positieve verwachtingen op basis van berekeningen voorafgaand aan de stemming. Zeker gezien de zeer agressieve misinformatiecampagne die de tegenstanders de afgelopen 10 dagen (en tot op het laatste moment) hebben gevoerd." De wetgeving houdt in dat kernenergie onder bepaalde voorwaarden zal worden bestempeld als een "groene" energiebron die kan bijdragen tot de overgang van Europa naar klimaatneutraliteit.

De taxonomie is in juli 2020 in werking getreden, maar de wetgevers hebben belangrijke details laten rusten op aanvullende gedelegeerde handelingen - secundaire wetgeving bedoeld voor technische kwesties die niet onderworpen zijn aan dezelfde mate van ministerieel en parlementair toezicht.

De in Brussel gevestigde nucleaire industriegroep nucleareurope zei in een verklaring na de bekendmaking van het resultaat dat de wetenschap "duidelijk stelt dat kernenergie duurzaam is en essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is fantastisch om te zien dat een meerderheid in het Europees Parlement heeft besloten om naar de deskundigen te luisteren en de juiste beslissing te nemen", aldus Yves Desbazeille, directeur-generaal van nucleareurope. "We hebben minder dan 30 jaar om onze economie op een duurzame manier koolstofvrij te maken. Door te luisteren naar de wetenschap hebben deze Europarlementsleden de kansen van de EU om dit ambitieuze doel te bereiken, vergroot." Commissaris voor financiële diensten Mairead McGuinness vertelde de EP-leden voorafgaand aan het plenaire debat en de stemming over de taxonomie dat "dit een moment van de waarheid is.” Ze zei dat de gedelegeerde handeling prioriteit geeft aan investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. "Gezien de dringende noodzaak om af te stappen van de Russische fossiele brandstoffen, moeten we die investeringen met hernieuwde urgentie opvoeren", zei ze. McGuinness zei dat kernenergie een "splijtzwam" is en dat er veel verschillende opvattingen over kernenergie bestaan, met voor- en tegenstanders. Maar ze zei ook dat koolstofarme kernenergie "deel uitmaakt van onze energiemix in transitie" en "dat is waarom het in de transitiecategorie van de taxonomie zit.”

Strenge voorwaarden voor kernenergie

Volgens de taxonomie kan kernenergie nu worden beschouwd als in overeenstemming met de taxonomie, zolang aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan, waaronder: 

- De lidstaat waar het project wordt uitgevoerd, moet beschikken over operationele faciliteiten voor de definitieve opberging van zeer laag-, laag- en middelactief radioactief afval;

- de lidstaat moet plannen hebben voor een operationele faciliteit voor de opberging van hoogactief afval;

- vanaf 2025 moeten bestaande en nieuw te bouwen projecten gebruik maken van splijtstof die bestand is tegen ongevallen en die gecertificeerd en goedgekeurd is door de nationale regelgevende instantie.

nucleareurope merkte op dat het eigen wetenschappelijk orgaan van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, in 2021 concludeerde dat kernenergie even duurzaam is als andere energieproducerende technologieën die reeds als taxonomisch conform worden beschouwd, met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen. Het besluit plaatst de EU op gelijke voet op wereldvlak. "De belangstelling voor kernenergie neemt wereldwijd toe, ook in de EU." Kernenergie is "een belangrijke hefboom" om de Europese economie koolstofvrij te maken en de Europese nucleaire industrie heeft heel wat projecten op stapel staan die aanzienlijke particuliere investeringen zullen vergen, inclusief de uitbreiding van de bestaande nucleaire vloot, nieuwbouwprojecten inclusief grote reactoren en kleine modulaire reactoren, en de ontwikkeling van nieuwe Europese technologieën zoals geavanceerde reactoren. Volgens nucleareurope versterkt het besluit ook de continuïteit van de energievoorziening. "Omdat kernenergie niet afhankelijk is van het weer, is zij 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Aangezien het besluit van vandaag de verdere ontwikkeling van kernenergie in de EU zal ondersteunen, zal dit op zijn beurt de continuïteit van de energievoorziening versterken", aldus de groep. 

Het artikel is te vinden op de website van NucNet.

328 stemden tegen een motie om kernenergie - en gas - uit te sluiten van de taxonomie. 278 stemden voor en 33 onthielden zich van stemming.

Gerelateerd nieuws

Internationaal Energie Agentschap: kernenergie is klaar voor 'comeback'
Bron: NucNet30 juni 2022
Kernenergie krijgt steeds meer voet aan de grond in tal van landen.  De stijgende brandstof- en energieprijzen zetten de regeringen ertoe aan hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de energiezekerheid te verbeteren. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Interna
Wetenschap en samenwerking essentieel voor aanpak plasticvervuiling oceanen
Bron: IAEA28 juni 2022
Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur komt elk jaar ten minste 14 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dat plastic maakt 80 procent uit van al het afval in zee, dat dieren verstrikt en door zeedieren wordt opgegeten. 
Nieuwe premier van Australië belooft klimaatprobleem aan te pakken
Bron: World Nuclear News17 juni 2022
Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn

Gerelateerd nieuws

Kernenergie krijgt steeds meer voet aan de grond in tal van landen.  De stijgende brandstof- en energieprijzen zetten de regeringen ertoe aan hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de energiezekerheid te verbeteren. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Interna
Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur komt elk jaar ten minste 14 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dat plastic maakt 80 procent uit van al het afval in zee, dat dieren verstrikt en door zeedieren wordt opgegeten. 
Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn
Nieuwsoverzicht