Innovatief en alledaags

Aanvraag vergunningswijziging COVRA in behandeling

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) neemt een aanvraag voor een vergunningswijziging van COVRA in behandeling. Die aanvraag is nodig omdat het bedrijf een nieuw opslaggebouw voor radioactief afval wil bouwen. Van 24 augustus tot en met 5 oktober 2022 liggen de aanvraag en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage bij de gemeente Borsele (Zeeland) en de ANVS. U kunt de aanvraag en het MER op dit moment alleen bekijken. Op een later moment in de procedure is het mogelijk hierop te reageren (in te spreken).

COVRA heeft op 5 augustus een vergunningswijziging aangevraagd bij de ANVS voor een nieuw opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval: het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG). COVRA is gevestigd in Nieuwdorp (gemeente Borsele) en heeft als enige bedrijf in Nederland een vergunning van de ANVS om radioactief afval te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Het MOG is bedoeld voor onder meer het ‘historisch afval’, dat ligt opgeslagen op het terrein van NRG in Petten, en toekomstig afval van de ontmanteling van nucleaire installaties. Daarnaast wil COVRA in het MOG bepaalde bestaande afvalstromen op een meer efficiënte manier opslaan. De opslag in het gebouw vindt plaats in compacte, stapelbare containers.

Wat voor vergunning is er nodig?

Voor het nieuwe opslaggebouw van COVRA is een wijziging van de vergunning nodig op grond van de Kernenergiewet (artikel 15 en 29). Deze vergunning moet worden aangevraagd en beoordeeld door de ANVS. Bij de vergunningaanvraag moest COVRA ook een MER indienen. In dit rapport heeft COVRA alle milieugevolgen van het nieuwe opslaggebouw omschreven. Het MER maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Het artikel van de ANVS is hier te vinden.

Meer informatie over het vergunningentraject en de redenen waarom het MOG nodig is, is te vinden op de website van COVRA.

Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).

Beeld: © COVRA

Gerelateerd nieuws

Kabinet: twee nieuwe kerncentrales in Borssele in 2035
29 november 2022
Het kabinet wil dat er twee nieuwe kerncentrales in Borssele komen. Dat blijkt uit conceptstukken die in handen zijn van de politieke redactie van RTL Nieuws. De centrales moeten vanaf uiterlijk 2035 draaien. Het Rijk zal ook bijdragen aan de kosten van de bouw.
Voorbereidend werk voor bouw PALLAS-reactor gestart
16 november 2022
De voorbereidende werkzaamheden om de realisatie van de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk te maken zijn gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de oorspronkelijke toegangsweg naar de Energy & Health Campus uit de jaren ’60. Deze tijdelijke weg wordt geschikt gemaakt voor he
Polen bevestigt selectie Westinghouse voor bouw eerste kerncentrale
Bron: NucNet3 november 2022
Het Poolse kabinet heeft in een resolutie officieel de selectie van het in de VS gevestigde Westinghouse Electric Company bevestigd voor de bouw van de eerste kerncentrale van het land nabij de kust van de Oostzee.

Gerelateerd nieuws

Het kabinet wil dat er twee nieuwe kerncentrales in Borssele komen. Dat blijkt uit conceptstukken die in handen zijn van de politieke redactie van RTL Nieuws. De centrales moeten vanaf uiterlijk 2035 draaien. Het Rijk zal ook bijdragen aan de kosten van de bouw.
De voorbereidende werkzaamheden om de realisatie van de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk te maken zijn gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de oorspronkelijke toegangsweg naar de Energy & Health Campus uit de jaren ’60. Deze tijdelijke weg wordt geschikt gemaakt voor he
Het Poolse kabinet heeft in een resolutie officieel de selectie van het in de VS gevestigde Westinghouse Electric Company bevestigd voor de bouw van de eerste kerncentrale van het land nabij de kust van de Oostzee.
Nieuwsoverzicht