Innovatief en alledaags

Energiecrisis vraagt om snel schaalbare SMR's

Er zijn sterke zakelijke argumenten om in de EU tegen 2040 kleine modulaire reactoren (SMR’s) in te zetten. Dit schrijft Kalev Kallemets, medeoprichter en CEO van Fermi Energia. De basis hiervoor is het juridisch bindende en alomvattende decarbonisatiebeleid van de EU voor 2050 met een adequate CO2-prijsstelling. Maar ook de sluiting van veel grote kerncentrales in België en Duitsland, een geleidelijke stopzetting van het gebruik van steenkool in de hele EU tegen 2030-2050, én het onvermogen van intermitterende hernieuwbare energie om de schaal en de kwaliteit van de energie te leveren die nodig is voor een decarbonisatie op continentale schaal. 

Kalev Kallemets: “In januari 2019 besloot ik mijn baan als adjunct-directeur van de Estse Geologische Dienst op te zeggen en een geweldig team van Estse PhD's in nucleaire engineering en een voormalige CEO van ons nationale elektriciteitsbedrijf op te nemen in ons nieuwe bedrijf, Fermi Energia. De reden was dat ik er door mijn eigen PhD-studies sterk van overtuigd was geraakt dat het Europese klimaatbeleid en de decarbonisatiedoelstelling zouden leiden tot zeer hoge koolstofprijzen en een verlies aan concurrentievermogen van fossiele brandstoffen. We wisten ook dat ons team in staat was om het plan uit te voeren. De snelheid van de veranderingen in Europa heeft onze aanvankelijke verwachtingen ruimschoots overtroffen: de koolstofprijs van 65 euro per ton heeft in 2019 en 2020 geleid tot een verlies aan concurrentievermogen van de opwekking van elektriciteit uit olieschalie en steenkool.

Ook de beleidsontwikkeling in de Europese Unie is snel verlopen: voor alle sectoren bestaan er nu juridisch bindende beleidslijnen voor een koolstofarme economie in 2050. In de periode 2030-2050 zal in de hele EU de opwekking van steenkool (met een capaciteit van ongeveer 60 GW) geleidelijk worden stopgezet. Helaas lijkt het populisme het te hebben gewonnen in België en Duitsland, waar veel grote kerncentrales zullen worden gesloten.

Een belangrijke ontwikkeling van 2021 is echter de grote invloed van de klimaatverandering op de energiesystemen. Het begon met een abnormaal koude winter in Japan en een groot deel van Azië, gevolgd door koudefronten in Texas die tot rolling blackouts en enorme recordprijzen leidden. De lente in Europa was ongewoon warm, waar de aanhoudend hoge atmosferische druk leidde tot een lagere beschikbaarheid van windenergie en een grotere vraag naar stroom voor koelsystemen. In Noord- en Zuid-Amerika en Azië overheersten hittegolven en droogteperiodes, die gevolgen hadden voor de opwekking van zowel windenergie als waterkracht.

In de nazomer werden de aardgasinfrastructuur van de Amerikaanse Golfkust bijzonder hard getroffen door de orkanen Nicholas en Ida. Dit resulteerde in Nederlandse TTF-aardgasprijsfutures van EUR100 per MWh tot maart 2022. In wezen is 2021 getuige geweest van de buitengewone impact die de klimaatverandering kan hebben op de infrastructuur voor hernieuwbare en fossiele energie. En gezien de boodschap van het zesde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) zijn we al op weg naar een opwarming van meer dan 1,5°C, waarvan de gevolgen eeuwenlang elk jaar, elk komend decennium, ernstiger kunnen zijn - droogtes, hetere hittegolven, koudere koufronten en abnormale, destructievere orkanen. Er is geen ontkomen aan. We moeten de verbranding van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk stopzetten.

Er bestaat echter een zekere troost in de energiebron die het best bestand is tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden: kernenergie.”

Het complete artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Illustratie: BWRX-300 - Hitachi smr

Gerelateerd nieuws

Toezicht op radioactieve stoffen in staalslakken
Bron: ANVS7 oktober 2021
De ANVS heeft het RIVM opdracht gegeven om de van nature voorkomende radioactieve stoffen in staalslakken bij Spijk te meten. Deze onafhankelijke metingen bevestigen dat de concentratie radioactieve stoffen in de staalslakken zeer laag is en niet gevaarlijk is voor de gezondheid.
Bericht aan de toekomst: Zweedse toezichthouder bestudeert veiligstellen van archiefkennis
Bron: World Nuclear News5 oktober 2021
De Zweedse Autoriteit voor stralingsveiligheid (SodM) heeft een rapport gepubliceerd over manieren om toekomstige generaties te informeren waar radioactief afval is opgeborgen en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het rapport is opgesteld in opdracht van de regering om verschillende methoden te onder
Hoe kernenergie steenkool kan vervangen in de overgang naar schone energie
Bron: IAEA4 oktober 2021
Eeuwenlang speelden steenkool een sleutelrol in de industriële revolutie over de hele wereld. Hoewel steenkool een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de moderne wereld, is het ook de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Volgens de gegevens van het Internationaal

Gerelateerd nieuws

De ANVS heeft het RIVM opdracht gegeven om de van nature voorkomende radioactieve stoffen in staalslakken bij Spijk te meten. Deze onafhankelijke metingen bevestigen dat de concentratie radioactieve stoffen in de staalslakken zeer laag is en niet gevaarlijk is voor de gezondheid.
De Zweedse Autoriteit voor stralingsveiligheid (SodM) heeft een rapport gepubliceerd over manieren om toekomstige generaties te informeren waar radioactief afval is opgeborgen en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het rapport is opgesteld in opdracht van de regering om verschillende methoden te onder
Eeuwenlang speelden steenkool een sleutelrol in de industriële revolutie over de hele wereld. Hoewel steenkool een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de moderne wereld, is het ook de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Volgens de gegevens van het Internationaal
Nieuwsoverzicht