Generatie IV kerncentrales

Reactoren van de vierde generatie maken efficiënter gebruik van splijtstoffen, waardoor ze een hoger rendement halen waardoor er veel minder radioactief afval over blijft. Met dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium kunnen de nieuwe reactoren tot 50 keer meer energie opwekken dan de vorige generaties. Deze innovatieve reactoren zijn zelfs in staat om opnieuw energie te produceren uit het bestaande radioactief afval.

Er zijn zes types vierde generatie reactoren. Drie ervan zijn thermische reactoren en drie zijn snelle reactoren. De thermische reactoren gebruiken een moderator om neutronen te vertragen tot thermische of trage neutronen, die meer kans maken om in een atoomkern gevangen te worden. De snelle reactoren kunnen werken als kweekreactor en kunnen ook actiniden in nucleair afval transmuteren naar minder en minder gevaarlijk afval.

 

Afbeelding: artist impression van een SMR door NuScale.

iStock 1124543330

Medische isotopen

Nederland heeft een toppositie op het gebied van isotopen. Intensieve samenwerkingen tussen onder andere universiteiten, ziekenhuizen en producenten hebben geleid tot een aantal innovatieve en zeer effectieve behandelingen met minder bijwerkingen. De wetenschappelijke ontwikkelingen staan niet stil.

Meer informatie over de productie en toepassing van medische isotopen is te vinden in het dossier Medische toepassingen.

Small, medium, large

Nederland en de Europese Unie staan voor grote uitdagingen. De (energie)prijzen stijgen terwijl tegelijkertijd de klimaatambities overeind blijven. In 2050 moet Nederland beschikken over een
klimaatneutrale energievoorziening. Kernenergie en aardgas zijn inmiddels binnen
de EU-taxonomie gelabeld als groene transitie-energiebron. Nucleair Nederland ziet een rol binnen de energietransitie voor een drietal bewezen (uranium) reactoren. Meerdere micro kernreactoren kunnen door het hele land op lokaal niveau worden ingezet. Meerdere kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors, SMR) kunnen op specifieke locaties op regionaal niveau bijdragen. En enkele grote drukwater kerncentrales kunnen op landelijk niveau betekenisvol bijdragen. Samen kunnen deze ‘small-medium-large’ kerncentrales bijdragen aan een onafhankelijke, betaalbare en betrouwbare klimaatneutrale energievoorziening. Na 2050 zullen ook nieuwe generaties kerncentrales beschikbaar komen, zoals (thorium) gesmolten zout kerncentrales.

Aanvullende informatie

Reactorvergelijker

Overzicht van de verschillende reactoren

Downloaden
ARC's visie van een ACR-100 installatie, geselecteerd voor plaatsing in Point Lepreau, New Brunswick (Afbeelding: ARC)

WNA

World Nuclear Association over huidige en toekomstige energiecentrales

WNA

Kernenergie van de toekomst

NRG draagt bij aan het onderzoek naar innovatieve kernreactoren van de toekomst. Dit zijn reactoren die minder afval produceren en veel zuiniger omgaan met de natuurlijke ‘brandstoffen’ uranium en thorium.

NRG

Welkom in het tijdperk van fusie

SHINE gebruikt een praktische, schaalbare aanpak om revolutionaire fusietechnologie te ontwikkelen. Zo bouwen ze aan een toekomst met op fusie gebaseerde energie.

SHINE fusie