Klimaatverandering

Tijdens de 2015 klimaatconferentie in Parijs hebben de landen van de Verenigde Naties afgesproken om de klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te beheersen. In het akkoord is een bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk vastgelegd. Bovendien is afgesproken om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.

Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering. Wereldwijd komt ongeveer tien procent van alle elektriciteit uit kerncentrales. In Europa is dat ongeveer een kwart. In Nederland is het aandeel kernenergie ongeveer vier procent van het totale verbruik in Nederland.

Radioactief afval

In Nederland zorgt de COVRA voor de verwerking en opslag van het Nederlandse radioactieve afval. Al het radioactieve afval wordt door COVRA gedurende ten minste honderd jaar veilig opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Het afval wordt geïsoleerd op een centrale plaats waar het beheerst en gecontroleerd kan worden, zodat de veiligheid over die lange periode gegarandeerd blijft. Uiteindelijk moet het afval in een inrichting voor eindberging worden ondergebracht. Dat verzekert dat het afval ook over duizenden jaren nog buiten de levensruimte van de mens is.

Brochures

Kernenergie is nodig om de klimaatdoelen te halen

Kernenergie is een stabiele en betaalbare bron van energie zonder CO2-uitstoot en daarmee onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering.

Downloaden

Radioactiviteit: natuurlijk nodig!

Radioactiviteit is belangrijk voor milieu en maatschappij.

Downloaden