Kerncentrale Borssele

Nederland heeft één werkende kerncentrale, deze staat in Borssele en wordt beheerd door EPZ. Deze centrale heeft een netto vermogen van 485 MW. Dat is genoeg stroom voor een flinke stad, inclusief trams, treinen en een flink vliegveld. De kerncentrale is sinds 1973 in bedrijf en wordt elke tien jaar aangepast aan de nieuwste technologie. Een onafhankelijke commissie zorgt ervoor dat de kerncentrale in de top 25 procent van veiligste kerncentrales in de westerse wereld blijft staan.

EPZ

Verrijking van uranium

Verrijkt uranium is essentieel voor de productie van kernenergie. Urenco is de grootste westerse leverancier van verrijkt uranium. Tijdens de verrijking wordt uraniumgas door ultracentrifuges gescheiden in lichte Uranium-235 en zware Uranium-238 deeltjes. Met deze geavanceerde technologie kan Urenco het percentage uranium-235 in natuurlijk uranium verhogen van 0,3 tot ongeveer 4%. Genoeg om een natuurlijke kettingreactie te starten in een kerncentrale. Hierbij komt warmte vrij, die vervolgens wordt gebruikt om water te verwarmen en stoom te produceren. De opgewekte stoom drijft turbines aan die CO2-vrije elektriciteit opwekken.

Nucleair wereldwijd

Energie is essentieel voor duurzame economische groei en menselijk welzijn. Kernenergie biedt toegang tot schone, betrouwbare en betaalbare energie en is daarmee een belangrijk onderdeel van de mondiale energiemix. Daarom wordt verwacht dat het gebruik ervan de komende decennia zal toenemen. Ontwikkelingen zoals kleine modulaire reactoren (SMR’s) en thoriumreactoren kunnen in de toekomst ook een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat en de welvaart. Kernenergie levert nu ongeveer 10% van alle elektriciteit ter wereld, uit ongeveer 440 centrales.