1.500 mensen

Er werken ruim 1.500 mensen in de Nederlandse nucleaire industrie. Daarnaast voorziet de sector in duizenden arbeidsplaatsen tot ver over de landsgrenzen bij de toeleveranciers en de gebruikers van haar eindproducten. Met de vele spinn-offs en high-tech toepassingen is het een innovatieve en dynamische sector. We leveren kennis, diensten en producten die de samenleving hard nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan medische kennis en medicijnen, elektriciteit, materiaalkennis en analyse- en detectiemethodes voor talloze werkvelden. De Nederlandse nucleaire sector heeft bovendien een unieke positie: we vertegenwoordigen bijna de gehele productieketen voor nucleaire medicijnen. Van de productie van medische isotopen tot het veilig opbergen van radioactief afval.

Analyse van de arbeidsmarkt

De nucleaire sector is in beweging. In het regeerakkoord is de bouw van twee nieuwe kerncentrales opgenomen. Het kabinet steunt de bouw van de PALLAS-reactor en SHINE werkt in Groningen aan de realisatie van een isotopenfabriek. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Wat zijn de knelpunten en de mogelijke oplossingen? Om hier antwoord op te krijgen, heeft Technopolis voor ons een studie uitgevoerd naar de huidige arbeidsmarkt en de verwachtingen voor 2030/2035. De analyse is gebaseerd op informatie die verstrekt is door de leden en overheidsorganisaties en houdt rekening met verschillende scenario’s voor de toekomst. De aanbevelingen in de rapportage zijn gericht op de nucleaire sector, de onderwijssector en de overheid. We willen hiermee bijdragen aan het gesprek over de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke en dynamische arbeidsmarkt. We gaan graag in gesprek met relevante organisaties en overheden over de rol die we hierin kunnen en willen spelen.

Reactor Institute Delft

Aanbevelingen

Het Technopolisrapport geeft een aantal concrete aanbevelingen voor de sector, het onderwijs en de overheid:

Aan de sector:

  • Zoek met de overheid een organisatievorm om nu al voorbereidingen te treffen voor nieuwe nucleaire installaties en bijbehorende arbeidsmarktuitdagingen.

Aan het onderwijs:

  • Werk samen met de nucleaire sector eindtermen uit die aansluiten bij de kennisbehoefte van de sector en die geïntegreerd kunnen worden in modules, minors en afstudeerrichtingen binnen het onderwijs.
  • Verken de mogelijkheden om het huidige nucleaire onderwijs te verbreden van de fysica en chemie naar de ingenieurswetenschappen, zoals (werktuig)bouwkunde en civiele techniek, en ook van WO naar HBO.
  • Werk nauw samen met de nucleaire sector bij het invullen van leerstoelen en lectoraten rondom nucleaire kennis.
  • Verken op MBO- en HBO-niveau met de nucleaire sector mogelijkheden voor gespecialiseerde leer-werktrajecten bij nucleaire organisaties in de regio.

Aan de overheid:

  • Geef op korte termijn duidelijkheid over de uitwerking, tijdlijn en keuzes van gestelde ambities op nucleair terrein zodat de sector, onderwijs en overheid gezamenlijk tijdig investeringen kunnen plannen t.a.v. arbeidsmarktuitdagingen.
  • Ontwikkel met de sector en het onderwijs een programma of actieplan voor capaciteitsopbouw binnen de nucleaire sector
  • Zo’n actieplan moet ervoor zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven ook kan bijdragen aan en profiteren van de bouw van nieuwe nucleaire installaties.
  •  Verken hoe de nucleaire sector deel kan nemen aan het missie gedreven Topsectoren-beleid.

Aanvullende informatie

Vacatures in de sector

Op zoek naar een uitdagende baan in de nucleaire sector? Neem dan een kijkje bij de vacatures van onze leden.

Vacatures bij onze leden
chemistry lab Urenco. ©URENCO

Technopolis rapport

Onderzoek naar de Nederlandse nucleaire arbeidsmarkt, nu en vooruitkijkend naar 2030/2035.

Downloaden

TU Delft Stralingsonderwijs

Bij het Reactor Institute wordt stralingsonderwijs gegeven voor professionals uit verschillende branches met diverse kennisniveaus. De lessen zijn in Delft en Utrecht, maar ook op locatie bij onder andere CERN, Defensie, zorginstellingen en de industrie.

TU Delft stralingsonderwijs