Achtergrondinformatie

Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook terecht bij de volgende instanties:

 ANVS

Nederland is een lidstaat van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is het contactpunt ondergebracht zowel voor ongevallen in Nederland als voor ongevallen in het buitenland. De ANVS staat in contact met het IAEA en geeft actuele informatie via hun website anvs.nl en hun onlinekanalen, zoals LinkedIn en Twitter.

 IAEA

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap, de IAEA, geeft regelmatig updates over de situatie op de IAEA-website en het Twitter-kanaal van @IAEAorg. De vertalingen van deze updates zijn hier te vinden.

 RIVM

Radiologische metingen in Nederland en Europa worden gemonitord door het RIVM en doorgegeven aan de Nederlandse toezichthouder ANVS. Het RIVM monitort al sinds het begin van de ongeregeldheden actief de situatie in de Oekraïne. Ook met de recente ontwikkelingen blijven ze de radiologische situatie volgen. RIVM houdt daarbij de nationale en internationale stralingsmeetnetten in de gaten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.

 ENSREG

De ENSREG verenigt de Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid. Het is een onafhankelijke adviesgroep van deskundigen die in 2007 is opgericht naar aanleiding van een besluit van de Europese Commissie. Op hun website is een verklaring over de situatie in de Oekraïne te vinden.

World Nuclear Association

De World Nuclear Association heeft op haar website meer informatie over de verschillende reactortypes, waaronder de VVER en kernenergie in de Oekraïne.