Innovatief en alledaags

Voorbereidend werk voor bouw PALLAS-reactor gestart

De voorbereidende werkzaamheden om de realisatie van de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk te maken zijn gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de oorspronkelijke toegangsweg naar de Energy & Health Campus uit de jaren ’60. Deze tijdelijke weg wordt geschikt gemaakt voor het bouwverkeer voor de PALLAS-reactor. De toegangsweg komt uit op de Westerduinweg. Tijdens de aanleg van de stalen damwandconstructie rondom het werkterrein wordt door aannemer KWS Infra gebruik gemaakt van innovatieve machines die geen trillingen veroorzaken waardoor de overlast zo beperkt mogelijk blijft.

KWS Infra is de partner die de voorbereidingen voor het werkterrein uitvoert en werkt de komende periode aan de realisatie van de toegangsweg en de verharding van het werkterrein. Deze werkzaamheden zullen goed zichtbaar zijn vanaf de Westerduinweg en naar verwachting begin 2023 afgerond.

Duurzaamheid met oog voor de natuur

De Energy & Health Campus ligt naast het natuurgebied Zwanenwater en Pettemerduinen. Alle werkzaamheden worden conform de natuurvergunning uitgevoerd. Zo zijn er onder meer amfibieschermen geplaatst, kasten voor vleermuizen opgehangen en wordt er gewerkt aan de hand van een ecologisch werkprotocol. Uiteindelijk zullen, na afronding van de bouw, de omgevings- en natuurwaarden worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. Er wordt leefgebied voor beschermde soorten toegevoegd volgens het protocol dat met ecologen is opgesteld.

PALLAS-project

De bouwvergunning voor de PALLAS-reactor met gebouwen is door de gemeente Schagen verleend. En er is een positief besluit met betrekking tot de definitieve inrichtingengrens van het PALLAS-programma van de toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het besluit genomen om financiële middelen te reserveren voor PALLAS. Daarbij is afgesproken dat de voorbereidingen van het werkterrein voortgezet kunnen worden. Definitieve besluitvorming over de volledige financiering van het project zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2023. 

Het artikel is te vinden op de website van PALLAS.

Illustratie: PALLAS | ICHOS 

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen
Bron: ANVS25 oktober 2022
Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
Franse burgers geraadpleegd over energiemix
Bron: World Nuclear News24 oktober 2022
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Kunstenaars onthullen nieuwe beelden van kernenergie
Bron: IAEA12 oktober 2022
Orchideeën aan een roze verlichte kust, de geboorte van een ster in een melkwegstelsel - dit zijn enkele van de nieuwe voorstellingen van kernenergie die zijn ingezonden voor de 2022 Nuclear Power Art Contest. De beelden getuigen van nieuwsgierigheid en verwondering. De wedstrijd is uitgeschreven do

Gerelateerd nieuws

Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Orchideeën aan een roze verlichte kust, de geboorte van een ster in een melkwegstelsel - dit zijn enkele van de nieuwe voorstellingen van kernenergie die zijn ingezonden voor de 2022 Nuclear Power Art Contest. De beelden getuigen van nieuwsgierigheid en verwondering. De wedstrijd is uitgeschreven do
Nieuwsoverzicht