Innovatief en alledaags

Innovatie

Binnen de nucleaire sector wordt volop geïnnoveerd. Onderzoekers zijn voortdurend op zoek naar bijvoorbeeld betere brandstoffen voor centrales, efficiëntere kerncentrales en nieuwe medische isotopen.GERELATEERD

Werking van kerncentrales

Uitleg van Professor of Nuclear Reactor Physics Jan Leen Kloosterman
www.janleenkloosterman.nl


Huidige en toekomstige generatoren

Uitleg van de World Nuclear Association
www.world-nuclear.org


Innovatie medische isotopen

Uitleg over innovaties in medische isotopen door NRG
www.30000perdag.nl


Thoriumreactoren

Hoe ziet de toekomst van thoriumreactoren er uit?
www.tudelft.nl

SMR: Small Modular Reactor van nuscale

Generatie IV kerncentrales

Reactoren van de vierde generatie maken efficiënter gebruik van splijtstoffen, waardoor ze een hoger rendement halen waardoor er veel minder radioactief afval over blijft. Met dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium kunnen de nieuwe reactoren tot 50 keer meer energie opwekken dan de vorige generaties. Deze innovatieve reactoren zijn zelfs in staat om opnieuw energie te produceren uit het bestaande radioactief afval. 

Er zijn zes types vierde generatie reactoren. Drie ervan zijn thermische reactoren en drie zijn snelle reactoren. De thermische reactoren gebruiken een moderator om neutronen te vertragen tot thermische of trage neutronen, die meer kans maken om in een atoomkern gevangen te worden. De snelle reactoren kunnen werken als kweekreactor en kunnen ook actiniden in nucleair afval transmuteren naar minder en minder gevaarlijk afval.


Medische isotopen

Nederland heeft een toppositie op het gebied van isotopen. Intensieve samenwerkingen tussen onder andere universiteiten, ziekenhuizen en producenten hebben geleid tot een aantal innovatieve en zeer effectieve behandelingen met minder bijwerkingen. De wetenschappelijke ontwikkelingen staan niet stil.

Recent is in Petten een belangrijke nieuwe isotoop ontwikkeld. Hiermee is te voorspellen of patiënten baat gaan hebben bij specifieke chemokuren (met cisplatin). Die chemotherapie is heftig: hij stopt de celdeling. Dat is nodig bij snelgroeiende tumoren. Maar er zijn nadelen aan de therapie: hij is nog niet bij elke vorm van kanker even effectief én kan ernstige bijwerkingen hebben, zoals aantasting van gehoor en zelfs ernstig nierfalen.

Het nieuwe radioactieve cisplatin heeft twee belangrijke functies: het voorspellen van de effectiviteit van de chemotherapie (hoe groot is de kans op succes) én de mogelijke schade (hoeveel schade aan gezonde weefsels verwachten we). Zo kunnen betere afwegingen worden gemaakt om de chemotherapie wel of niet in te zetten. In Petten is een automatische faciliteit ontwikkeld waarmee het radioactieve cisplatin in kleine batches voor klinische trials gemaakt kan worden.