Innovatief en alledaags

PALLAS ontvangt natuurvergunningen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor de bouw van de PALLAS-reactor en voor de realisatie van het Nuclear Health Centre (NHC) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening betekent dat PALLAS verder kan met de realisatie van de bouwplannen op de Energy & Health Campus in Petten. Marco Visser, licensing manager PALLAS: ‘Dit is een prachtige stap voorwaarts. Onze aanpak, project-specifiek ecologisch onderzoek, heeft aangetoond dat stikstofdepositie de realisatie van de PALLAS-reactor en onze productiefaciliteit het NHC niet in de weg staat.’

Ecologisch onderzoek

Op 29 mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof. De gemeente Schagen en PALLAS anticipeerde vroegtijdig op dit besluit en besloten al vóór 29 mei 2019 om zelf ecologisch onderzoek te doen. Er werd veel onderzoek gedaan naar de ecologische kwaliteit en veerkracht van de aangrenzende natuurgebieden en naar de effecten die verdere toename van stikstofdepositie zou kunnen hebben. Ook werd veel zorg besteed aan het voorkomen of beperken van stikstofemissie bij de aanleg en het gebruik van beide faciliteiten, onder andere door slim ontwerpen. Ecoloog Reinoud Kleijberg van Arcadis: ‘Wij brachten voor dit project de staat van de instandhouding van de beschermde habitats in Natura 2000 gebied de Pettemerduinen en het Zwanenwater in beeld en toonden aan dat deze voldoende positief is om de resterende geringe toenames van stikstof op te vangen. Op basis daarvan is gesteld dat deze extra stikstofuitstoot door de PALLAS-reactor en het NHC geen significant effect heeft op het Natura 2000-gebied.’

De Raad van State oordeelde al in maart 2020 dat voldoende was onderbouwd dat de realisatie van de PALLAS-reactor niet zou leiden tot significante gevolgen voor de natuur.

De vergunningverlening van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is te downloaden op de site van Omgevingsdienst.

Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhankelijk van medische isotopen uit Nederland. Om leveringszekerheid in de toekomst te kunnen waarborgen wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de PALLAS-reactor. Het nieuwe kabinet zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 een besluit nemen over de financiering van de nieuwe reactor.

Het bericht PALLAS ontvangt natuurvergunningen verscheen eerst op Pallas Reactor.

Illustratie: © PALLAS | ICHOS

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht