Innovatief en alledaags

Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Om de centrales langer open te kunnen houden is de Belgische regering verplicht de wet op de kernuitstap aan te passen. In dat kader heeft de Belgische overheid een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en is een openbare raadpleging gestart waar ook Nederland onder valt. In het MER zijn de gevolgen van het langer openhouden van de kerncentrales beschreven. Na de raadpleging zal de Belgische overheid een wetsontwerp indienen bij het Belgische parlement. De ANVS is nu de milieueffectrapportage aan het bestuderen. Zij zullen hun bevindingen zo spoedig mogelijk in een quickscan op hun website publiceren. 

Bewoners inspraak

Inwoners van Nederland hebben inspraak volgens het Verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. Daarmee is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders. De kerncentrale van Doel ligt op ongeveer 6 kilometer van de Nederlandse grens. Die van Tihange op ongeveer 40 kilometer. België heeft in 2022 besloten om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 open te houden tot 2037. Dit wil de Belgische regering om te zorgen dat er voldoende energie in het land beschikbaar blijft. Deze twee kerncentrales zouden in 2025 sluiten. 

ANVS bestudeert milieueffectrapportage

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. Daarom bekijkt de ANVS op basis van het MER wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radiologische gevolgen kunnen zijn van het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van en het toezicht op nucleaire installaties in België. Andersom heeft het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dit ook niet voor de Nederlandse installaties. Inspraak is mogelijk tot en met 31 mei 2023 via de website internetconsultatie.nl. Hier kan worden  gereageerd op de consultatie. Ook is hier het MER en achtergrondinformatie over de procedure te vinden.

Gerelateerd nieuws

Amerikaanse toezichthouder NRC begint aan regelgevend kader voor kernfusie
Bron: World Nuclear News18 april 2023
De divertor van het prototype van de Trenta fusiegenerator. Foto van Helion Energy
Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green

Gerelateerd nieuws

De divertor van het prototype van de Trenta fusiegenerator. Foto van Helion Energy
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Nieuwsoverzicht