Innovatief en alledaags

Hoogleraar Cybersecurity Governance in Raad van Advies ANVS

Hoogleraar Cybersecurity Governance Bibi van den Berg is benoemd tot lid van onze Raad van Advies. Haar benoeming ging in op 1 oktober 2022 en geldt voor een periode van 5 jaar.

“Digitale veiligheid is een steeds belangrijker thema voor de samenleving. Onze werkelijkheid is steeds verder verweven met cyberspace, en dat brengt veiligheidsuitdagingen met zich mee,” zegt Bibi van den Berg, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden “Voor kritieke infrastructuren geldt dit des te meer. Ik kijk ernaar uit om in de komende jaren met de ANVS mee te denken over de vraag welke invloed toezicht kan hebben op de uitdagingen op dit terrein in relatie tot nucleaire en stralingsveiligheid.”

Van den Berg staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Cybersecurity Governance bij het Institute of Security and Global Affairs. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op 3 thema’s:

1      Cybersecurity governance

2      Governance van veiligheid

3      Regulatie van menselijk gedrag door het gebruik van technologieën (techno-regulering en nudging)

Belangrijke expertise in Raad van Advies

Van den Berg is ook voorzitter van de Nederlandse Academic Cyber Security Society (ACCSS) en lid van de Cyber Security Raad. Deze raad adviseert het kabinet over cybersecurity in Nederland. Daarnaast is Van den Berg lid van de ICT Adviesraad van het Centraal Bureau voor de Statistiek en voorzitter van de Adviesraad van ID&D.

“Met haar kennis over cybersecurity vormt Bibi een waardevolle aanvulling op de expertise in onze Raad van Advies,” zegt ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis. “We hebben de Raad van Advies ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies in te kunnen winnen van onafhankelijke deskundigen. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met Bibi.”

Nieuwe leden

De leden van de Raad van Advies worden benoemd op persoonlijke titel en zijn expert op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving en openbaar bestuur. Leden Prof. dr. ir. Pieter van Gelder en Annemarie Zielstra hebben de raad verlaten, omdat hun benoemingstermijn eindigde. Bibi Van den Berg is de eerste opvolger. Later dit jaar benoemt de ANVS een zesde lid benoemen.

Het originele artikel is te vinden op de website van de ANVS.

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Update 153 – IAEA Director General Rossi geeft statement over de situatie in Oekraïne
Bron: IAEA13 april 2023
De afhankelijkheid van de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) van één nog functionerende elektriciteitsleiding voor de externe elektriciteit die zij nodig heeft, vormt een groot risico voor de nucleaire veiligheid en beveiliging tegen de achtergrond van tekenen van aanhoudende militaire act

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
De afhankelijkheid van de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) van één nog functionerende elektriciteitsleiding voor de externe elektriciteit die zij nodig heeft, vormt een groot risico voor de nucleaire veiligheid en beveiliging tegen de achtergrond van tekenen van aanhoudende militaire act
Nieuwsoverzicht