Innovatief en alledaags

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Greenpeace en een andere door een coalitie waaronder Client Earth en het WWF. Ze zijn gekant tegen de indeling van brandstoffen in de "taxonomie voor ecologisch duurzame economische activiteiten", een gids voor investeerders die bedoeld is om miljarden in groene technologieën te steken.

Greenpeace betoogt dat de EU-directie onrechtmatig heeft gehandeld toen zij gas en kernenergie aanwees als brugtechnologieën in de taxonomie, die bedoeld is om het doel van het blok - koolstofneutraliteit tegen 2050 - te helpen bereiken. Client Earth vecht, samen met drie andere NGO's, de opname van gas aan, die volgens hen in strijd is met de EU-klimaatwetgeving die een juridisch bindende doelstelling bevat om tegen het midden van de eeuw een netto nuluitstoot te bereiken. De zaken zijn de meest recente juridische stappen tegen de EU. Vorig jaar spande Oostenrijk een rechtszaak aan, gesteund door Luxemburg.

De taxonomie werd wet in juli 2020, maar de wetgevers lieten belangrijke details over om op te lossen via zogenaamde gedelegeerde handelingen - secundaire wetgeving bedoeld voor technische kwesties waarop niet dezelfde mate van ministerieel en parlementair toezicht wordt uitgeoefend. De actiegroepen vechten nu één van de gedelegeerde handelingen aan. Leden van het Europees Parlement stemden in juli 2022 voor wetgeving die kernenergie opnam in de taxonomie.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht