Innovatief en alledaags

Start van het maatschappelijk debat over radioactief afval in België

In België is het maatschappelijk debat over het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval officieel van start gegaan. Dit maatschappelijk debat, dat wordt georganiseerd door de Koning Boudewijn stichting, zal het maatschappelijk middenveld en het publiek in staat stellen om hun bezorgdheid te uiten en zal de overheid ertoe aanzetten om tijdens het hele proces rekening te houden met de verwachtingen van de burgers.

In oktober vorig jaar nam de federale regering een principebeslissing over de diepe berging van het radioactief afval. Maar omdat bij deze problematiek niet alleen veel belanghebbenden, maar vooral ook toekomstige generaties betrokken zijn, voorziet het koninklijk besluit van 22 november 2022 een inspraakproces. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) juicht dit initiatief toe en is van mening dat een participatief proces essentieel is om de beslissingen over het langetermijnbeheer van dit soort afval te verduidelijken, gezien de maatschappelijke dimensie van dit dossier. Als veiligheidsautoriteit wil het FANC deze gelegenheid dan ook aangrijpen om informatie te verstrekken over zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het wil ook luisteren naar de eisen van de samenleving om te analyseren of deze verenigbaar zijn met de veiligheidsaspecten. Essentiële vragen zullen aan bod komen zoals de omkeerbaarheid van het besluitvormingsproces, de terugwinbaarheid van afval en het toezicht op lange termijn.

Het debat zal leiden tot het bepalen van de stappen in het besluitvormingsproces en zal de belanghebbenden in staat stellen zich te informeren en informatie uit te wisselen zodat besluiten met kennis van zaken kunnen worden genomen. De conclusies van het maatschappelijk debat en de verwachtingen van het publiek zullen door het FANC in aanmerking worden genomen in zoverre ze bijdragen tot de optimalisatie van de veiligheid.

Meer informatie over het maatschappelijk debat op de website van de Koning Boudewijn Stichting.

Meer op de website www.nuvoormorgen.be

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Vooruitgang bij de productie van isotopen uit kernafval in de VS
Bron: World Nuclear News14 april 2023
Een werknemer van Isotek verwerkt U-233 in een handschoenenkast in ORNL (Afbeelding: DOE EM)

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Een werknemer van Isotek verwerkt U-233 in een handschoenenkast in ORNL (Afbeelding: DOE EM)
Nieuwsoverzicht