Brochures, factsheets and reports

Radioactiviteit: natuurlijk nodig! (NL)

Radioactiviteit hoort bij het leven op aarde. De meest bekende toepassing, kernenergie, staat weer volop in de belangstelling. In deze brochure leggen we uit wat radioactiviteit is en welke toepassingen er zijn.

Download

Radioactiviteit en straling: natuurlijk nuttig! (NL)

In onze jeugdbrochure hebben we ons best gedaan om uit te leggen wat radioactiviteit en straling is, wat je ermee kunt en waar er met radioactiviteit wordt gewerkt.

Download

Medische isotopen. Belang voor de wereld en kansen voor Nederland. (NL)

Deze publicatie benadrukt het belang van een continue en betrouwbare toevoer van medische isotopen. We laten zien hoe alle partners zich inspannen om baanbrekend werk te verrichten voor de huidige en toekomstige nucleaire gezondheids- zorg en behandeling van patiënten.

Download

Kernenergie is nodig om de klimaatdoelen te halen (NL)

Een betaalbare en stabiele elektriciteitsvoorziening is essentieel voor de hoogtechnologische Nederlandse samenleving. Om de gestelde klimaatdoelen te halen en leveringszekerheid te garanderen is kernenergie onmisbaar.

Download

Nucleair Nederland: kennispartner bij kernenergie ambities (NL)

Het kabinet onderneemt actie om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord ten aanzien van kernenergie. De Nederlandse nucleaire sector, verenigd in Nucleair Nederland kan praktisch bijdragen met ervaring, kennis en kunde. Zo hebben we in deze brochure een praktische reactorvergelijker opgenomen die in één oogopslag het verschil tussen een SMR, middelgrote en grote kerncentrale duidelijk maakt.

Download

Medical isotopes in a European context

This publication highlights the importance of continuous and reliable supply of medical isotopes to the Netherlands, Europe and the rest of the world. It also describes the substantial efforts taken by all supply chain partners towards breakthroughs that improve future nuclear health care services and treatment of patients. The development of new therapeutic applications of isotopes is illustrated with several examples.

Download

De arbeidsmarkt in de Nederlandse nucleaire sector (NL)

De nucleaire sector is in beweging met plannen voor nieuwbouw en uitbreiding. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Wat zijn de knelpunten en aanbevelingen? Adviesbureau Technopolis heeft daarom in de laatste maanden van 2022 een studie uitgevoerd in opdracht van de vereniging Nucleair Nederland. De analyse is gebaseerd op informatie die verstrekt is door de leden en de overheidsorganisaties en houdt rekening met verschillende scenario’s voor de toekomst.

Download