Innovatief en alledaags

VS helpen Estland bij nucleaire capaciteitsopbouw

De VS en Estland gaan samenwerken in het kader van het capaciteitsopbouwprogramma Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het FIRST-programma, dat vorig jaar van start is gegaan, is bedoeld om de strategische banden aan te gaan, energie-innovatie te ondersteunen en de technische samenwerking met partnerlanden op het gebied van een veilige en betrouwbare kernenergie-infrastructuur te bevorderen. 

Tot dusver heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 6,3 miljoen dollar uitgetrokken voor de ondersteuning van FIRST-projecten wereldwijd. Estland heeft eind 2021 te kennen gegeven aan het programma te willen deelnemen, en er werd al snel overeenstemming bereikt over de focus van de opleidingsonderwerpen en de duur van het eerste opleidingsprogramma. De initiële opleiding zal virtueel plaatsvinden tussen februari en september en zal toegespitst zijn op nucleaire beveiliging, veiligheid en non-proliferatie. De opleidingssessies zullen worden bijgewoond door vertegenwoordigers van ministeries, hun onderafdelingen, universiteiten en belanghebbenden.

De toekomstige capaciteitsopbouw zal betrekking hebben op de opstelling van nationale regelgeving inzake nucleaire veiligheid, de ontwikkeling van het personeelsbestand, de betrokkenheid van belanghebbenden en de beoordeling van de locatie van een kerncentrale. Volgens Erki Savisaar, Estlands minister van Milieu, zal de samenwerking met de VS via de opleiding in het kader van het FIRST-programma de kennis van Estlands specialisten die de plaatsing van kleine modulaire reactoren overwegen, vergroten en het land helpen een weloverwogen beslissing te nemen over de haalbaarheid van de opname van kernenergie in Estlands energiemix. "We moeten eerst nagaan welke mogelijkheden nucleaire technologie biedt en ons bewust zijn van de verantwoordelijkheden en verplichtingen die daarmee gepaard gaan", aldus Savisaar.

"Aangezien Estland geen eerdere ervaring heeft met het gebruik van nucleaire technologie en het land niet beschikt over expertise op het desbetreffende gebied, is de steun en bijstand van de Amerikaanse regering in dit proces zeer noodzakelijk en welkom. Tegelijkertijd is het organiseren van de opleiding op geen enkele manier een teken dat Estland zijn besluit met betrekking tot kernenergie of een bepaalde reactortechnologie al heeft genomen."

Brian Roraff, US Embassy Tallinn Chargé d'Affaires: "Wij verwelkomen de ambitieuze inspanningen van Estland om over te stappen van koolstofintensieve bronnen voor energieopwekking en om de energieonafhankelijkheid van het land te waarborgen.

Het FIRST-programma brengt uitgebreide expertise van de regering, de academische wereld, de nationale laboratoria en het bedrijfsleven van de VS naar Estlandse ambtenaren, terwijl zij de haalbaarheid van nucleaire technologie onderzoeken op een wijze die in overeenstemming is met de hoogste internationale normen op het gebied van nucleaire beveiliging, veiligheid en non-proliferatie. Dit is een belangrijke beslissing, en wij steunen de zorgvuldige afweging door Estland van alle levensvatbare energiealternatieven.”

In april 2021 heeft de Estse regering formeel haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een werkgroep kernenergie (NEPIO), die de mogelijkheid van de invoering van kernenergie in Estland moet analyseren. De groep zal technologieën en actuele projecten analyseren die in andere landen in ontwikkeling zijn, en beoordelen of de ontwikkeling van een kerncentrale door de staat of door de particuliere sector moet worden uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking zouden kunnen zijn. De NEPIO zal uiterlijk in september 2022 haar conclusies en voorstellen aan de regering voorleggen. 

Het originele artikel is te lezen op de website van World Nuclear News.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen
Bron: ANVS25 oktober 2022
Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
Franse burgers geraadpleegd over energiemix
Bron: World Nuclear News24 oktober 2022
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Ontwerpvergunningen PALLAS gepubliceerd
Bron: PALLAS20 oktober 2022
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over he

Gerelateerd nieuws

Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over he
Nieuwsoverzicht