Innovatief en alledaags

Visegrad-landen roepen EU op kernenergie te steunen

Het versterken van de energie-onafhankelijkheid en de energiezekerheid, het koolstofvrij maken van de energieproductie en het betaalbaar houden van de energieprijzen zal alleen mogelijk zijn door het gecombineerde gebruik van kernenergie en hernieuwbare energie, aldus vertegenwoordigers van de vier Visegrad-landen in een gezamenlijke verklaring. 

János Süli, minister zonder portefeuille, verantwoordelijk voor het Paks 2-kernproject in Hongarije, en vertegenwoordigers van de Tsjechische, Poolse en Slowaakse regering ondertekenden de gezamenlijke verklaring tijdens een bezoek aan de kerncentrale van Paks.

In de verklaring staat dat de Visegrad-groep voorstander is van het gebruik van kernenergie omdat kerncentrales de EU kunnen helpen haar doelstellingen inzake klimaatneutraliteit te bereiken en tegelijk de continuïteit van de energievoorziening kunnen versterken en schone elektriciteit kunnen leveren tegen betaalbare prijzen. 

De vier regeringen riepen Brussel op kernenergie als een duurzame energiebron te behandelen in de taxonomie voor duurzame financiën van de EU. Binnen het 27 leden tellende blok is er een groot debat gaande over de vraag of kernenergie moet worden beschouwd als een schone energiebron. De Europese Commissie heeft besloten kernenergie niet op te nemen in de taxonomie, maar verklaarde dat zij deze wel zou opnemen in een aanvullende gedelegeerde handeling. In die handeling zouden de technische selectiecriteria worden opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald onder welke voorwaarden kernenergie kan bijdragen tot duurzaamheid en beperking van de klimaatverandering.

De Visegrad-groep is een culturele en politieke alliantie van vier Midden-Europese landen - Hongarije, Tsjechië, Polen en Slowakije - die alle lid zijn van de EU en de NAVO. De vier landen hebben samen 14 commercieel geëxploiteerde kernreactoren. Polen heeft er geen, maar heeft ambitieuze plannen aangekondigd voor de bouw van nieuwe. De Visegrad-verklaring volgt op een soortgelijke verklaring van 10 EU-landen - waaronder de vier Visegrad-landen - die zich voor kernenergie hebben uitgesproken en hebben gezegd dat het "absoluut essentieel" is dat kernenergie vóór het einde van dit jaar wordt opgenomen in het kader van de taxonomie van duurzame financiën van het blok.

In een opinieartikel in een aantal Europese kranten verklaarden de landen dat kernenergie een betaalbare, stabiele en onafhankelijke energiebron is. In de eerste plaats omdat zij, in tegenstelling tot gas, de Europese consument beschermt tegen prijsvolatiliteit. Ten tweede omdat zij op beslissende wijze bijdraagt tot de onafhankelijkheid van de energiebronnen en de elektriciteitsproductie van de EU.

De ministers van Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Denemarken en Luxemburg hebben aangekondigd dat zij tegen de opneming van kernenergie in de taxonomie zijn. In een gezamenlijke verklaring hebben zij verklaard dat de opneming van kernenergie de geloofwaardigheid en het nut van de taxonomie zou schaden.

Gerelateerd nieuws

Grootste staalproducent van Rusland richt zijn blik op kernenergie
Bron: World Nuclear News15 november 2021
Het Russische Rosenergoatom heeft een overeenkomst gesloten met de grootste staalproducent van Rusland, NLMK, om samen te werken op het gebied van schone energievoorziening. Dit is inclusief de mogelijke levering van kernenergie aan nieuwe installaties op de enorme mijnbouw- en verwerkingssite Stoil
Hebben we nucleaire energie eigenlijk wel nodig?
Bron: de Volkskrant12 november 2021
Kerncentrales liggen op de formatietafel, ergens tussen de koekjes en de thee. Als VVD en CDA hun tafelgenoten D66 en ChristenUnie zover krijgen hun aarzelingen opzij te zetten, kan de voorgenomen bouw van een of twee nieuwe Nederlandse kerncentrales zomaar in het dunne regeerakkoord terechtkomen.
Nauwe samenwerking IAEA en UNICR bij het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten
Bron: IAEA11 november 2021
De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en het Interregionaal Onderzoeksinstituut voor Misdaad en Rechtvaardigheid van de Verenigde Naties (UNICRI) hebben op 11 november een overeenkomst ondertekend die de samenwerking zal versterken bij het voorkomen en bestrijden van criminele activ

Gerelateerd nieuws

Het Russische Rosenergoatom heeft een overeenkomst gesloten met de grootste staalproducent van Rusland, NLMK, om samen te werken op het gebied van schone energievoorziening. Dit is inclusief de mogelijke levering van kernenergie aan nieuwe installaties op de enorme mijnbouw- en verwerkingssite Stoil
Kerncentrales liggen op de formatietafel, ergens tussen de koekjes en de thee. Als VVD en CDA hun tafelgenoten D66 en ChristenUnie zover krijgen hun aarzelingen opzij te zetten, kan de voorgenomen bouw van een of twee nieuwe Nederlandse kerncentrales zomaar in het dunne regeerakkoord terechtkomen.
De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en het Interregionaal Onderzoeksinstituut voor Misdaad en Rechtvaardigheid van de Verenigde Naties (UNICRI) hebben op 11 november een overeenkomst ondertekend die de samenwerking zal versterken bij het voorkomen en bestrijden van criminele activ
Nieuwsoverzicht